1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama işinde yetki belgesi ile birlikte taşıt belgesi ve taşıt kartlarını sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  D4 yetki belgesinin, İdari Şartname’de yer alan “…şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapabileceğini gösteren yetki belgesi” kapsamında mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Yeterlik kriteri olarak yapılan kasko değer listesi düzenlemesinde hangi yıla ilişkin olduğuna ilişkin düzenleme yapılmaması tereddüt ortaya çıkaracağından ihalenin iptal edilmesinde sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Taşıt kiralama ihalelerinde teklif bedelinin aracın kasko sigorta değerinin %2 ‘sinden fazla olup olmadığı araç bazında değil toplam teklif bedelinin araçların toplam kasko sigorta değeri ile kıyaslanarak tespit edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Birden fazla ili kapsayan ulaşım taşıma hizmeti ihalelerine ise merkez adresi aynı ilde bulunan A1 yetki belgesi sahiplerinin yanı sıra merkezi adresi diğer illerde bulunan A1 yetki belgesi sahiplerinin de katılması mümkündür.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Aşırı düşük teklif sorgulamasında sunulan proforma faturada, şoför, trafik sigortası, kasko, vergi, akaryakıt vb. giderlerin ayrı ayrı gösterilmesinin hukuken gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Kiralanacak araçların 3,5 tonu geçmeyeceği anlaşıldığından K1 belgesi yerine ihaleye K1* yetki belgesinin sunulması değerlendirme dışı bırakmayı gerektirmez.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İdari Şartname’de 2013 model veya üzeri, en az 180 hp motor gücünde ve en az 2000 cc dizel motor özelliğinde bir araç istenilmesi durumunda istekli sadece mizanındaki 254 no lu taşıtlar kalemini beyan edip araçların özelliklerini tevsik etmemesi durumunda teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Doğrudan taşıt kiralama ihalesi kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralamasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içerisinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek olan taşıtların Bakanlar Kurulu kararı kapsamında yer almadığı ve % 2 kasko sınırına tabi olmadığı hakkında görüş.

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarına yemek, yol, resmi tatil ücreti vb. giderlerin de dahil olduğuna yönelik görüş olup, görüş 6 Kasım 2015 tarihinden önceki dönemde verilmiştir.

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  6 Kasım 2015 tarihinde önce ihalesi yapılan araç kiralama ihalelerinde de ödenecek limitin kasko değerinin % 2 si, brüt asgari ücretin yüzde elli fazlası ve bunların üzerine işveren prim maliyetleri ile % 4 sözleşme ve genel giderlerin eklenmesi gerektiği hakkında Maliye Bakanlığı görüşü olup, ödenecek limiti artırmaktadır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama (Shuttle) hizmet alım işine ait sözleşme, eki belgeler ve araç ruhsatları incelendiğinde, söz konusu işte hizmet alımı suretiyle kiralanan araçların üç tanesinin teknik şartnameye aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu araçlar için ceza kesilmesi gerekmekte olup, yüklenici ile imza edilen sözleşme feshedimediğinden, teknik şartnameye aykırı hareketten kaynaklı olarak teminatın gelir kaydedilmesine gerek bulunmadığına,

  Devamını Oku