1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama ihalelerinde, bakanlar kurulu kararında öngörülen araç ve şoför dahil araç kiralama bedelleri için öngörülen limitlerin üzerinde teklif veren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır. Limitlerin nasıl hesaplanacağına yönelik açıklayıcı bir karar.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araçlara ait marka, model, tip ve kasko sigortası değerinin % 2'sini gösteren belgelerin teklif ile birlikte sunulmasına - yeterlik kriteri olarak talep edilmediğinden ve idari şartnamede gösterilmediğinden, ihale dokümanı kesinleştiğinden - gerek yoktur.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama işinde aylık kiralama bedelinin kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususu, birim fiyat teklif cetvelinde her bir satırdaki araç için ayrı ayrı değil araçların kasko değerlerin toplamı üzerinden değerlendirilmelidir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Bir ili kapsayan ulaşım taşıma hizmeti ihalelerine sadece aynı ilde bulunan A1 yetki belgesi sahiplerinin katılması, birden fazla ili kapsayan ulaşım taşıma hizmeti ihalelerine ise merkez adresi aynı ilde bulunan A1 yetki belgesi sahiplerinin yanı sıra merkezi adresi diğer illerde bulunan A1 yetki belgesi sahiplerinin de katılması mümkün bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Doğrudan taşıt kiralama kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralanmasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içeresinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek taşıtlar Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamında değildirler.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Taşıt kiralama ihalelerinde aylık kiralama bedeli harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Taşıtları Kasko Değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2'si olacak olup Ocak ayı dışında bir ayın kasko değer listesine göre yapılan değerlendirmeler mevzuata aykırı olacaktır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Taşıt kiralama işinde istekliler söz konusu taşıtları başkalarından kiralayabileceklerinden dolayı öz malı olmayan taşıtlar için alt yüklenicilere ait listenin ihalede sunulmaması gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Hizmet işinin toplam 53 araç ile gerçekleştirileceği, bu araçlardan 6 tanesinin isteklinin kendi malı olmasının istenildiği kendi malı olması istenen makine, teçhizat ve ekipman miktarı makul ölçüdedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Teknik Şartnamede Kiralanacak taşıtların 2010 model ve üzeri, diğer iş makinelerinin ise 2005 model ve üzeri olmasına ilişkin koşulun bir yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesine karşın Özel Teknik Şartname’nin düzenleme gerekçe gösterilerek isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmayacaktır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Teknik Şartname’deki “Araçlar İstanbul plakalı olacaktır. Araçlar yalnız İstanbul sınırları içindeki görevlerde kullanılacaktır.” düzenlemesi ihalede rekabeti daralttığından ihalenin iptali gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama hizmet alımında yabancı menşeli araçlar kiralanmasının Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlıdır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araçların belediye personeli yanında taşeron işçileri de taşıması, araçların başka işlerde kullanıldığı anlamına gelmez.

  Devamını Oku