1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Teknik şartnamesinde araçların modellerine yönelik düzenleme yapılmasına ve yüklenici tarafından da getirilen araçların bu model yıllarına aykırı olmasına rağmen ceza kesintisi yapılmaması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama hizmet alımında, şoförlere Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen sınırlamanın (Brüt asgari ücretin yüzde elli fazlası) üzerinde ödeme yapılması mümkün müdür? Bu şekilde bir ödeme kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Belediyelerce alınacak binek araçların Bütçe Kanunu ve T cetveli ile getirilen sınır üzerinde olması ve her türlü vergi öncesi satın alma bedelinin azami sınırı aşması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  A1 yetki belgeleri sadece firmaların merkezlerinin bulunduğu ilde mi geçerlidir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  A1 yetki belgeleri ülke çapında kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Kiralanan araçların bayram ve tatil günlerine denk gelen zamanlarda çalıştırılmaması halinde, hakedişler tam olarak ödenir mi, ödenirse kamu zararı ortaya çıkar mı?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda Bakanlar Kurulunca yayımlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki araç kasko değerinin % 2’sinin aşılamayacağı kuralına uyulmasına gerek var mıdır? Bu oranın üzerinde ödeme yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç tesciline ilişkin olarak geçici belge ihalelerde ruhsat yerine kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İhalede talep edilen ruhsat, izin belgeleri vb. hususlarla ilgili olarak ihale dokümanında özel bir düzenleme yoksa ihale tarihi ile bu belgenin sahip olunması yeterli midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama ihalelerinde aşırı düşük açıklamaları hakkında

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan İhalede Kendi Malı Olan Araçların Amortisman Bedeli Sözleşme ve Genel Giderler İçerisinde Mi Değerlendirilmelidir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İhaleye atılan isteklinin aynı araçlarla farklı bir okulun servis taşımacılığı yaptığı yönündeki iddia Kamu İhale Kurulu’nca incelenebilir mi?

  Devamını Oku