1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında araç sahipleri ile imza edilmiş sözleşmelerin sunulması belgelendirme açısından uygun olmayıp, firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Çöp toplama ve kent temizliği ihalesi kapsamında kullanılacak taşıtlar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında girmemekte olup yakıt dahil ihaleye çıkılmasında mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Doğrudan taşıt kiralaması olmayan ve taşıt kiralama bedellerinin ihale bedeli içerisinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler Bakanlar Kurulu Kararına ve % 2’lik kasko sınırına tabi olmayıp, bu bağlamda çöp toplama ihalesinde talep edilen araçlar için Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesi kapsamında istenilen araçları ilgili Bakanlar Kurulu Kararında tabi olmayıp Kasko değerinin %2 sı sınırlamasına tabi değildirler.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Aşırı düşük teklif açıklamalarında sigorta giderleri için yapılan açıklamanın işin tümünü kapsayacak tarihler çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Taşıt kiralama ihalesi olmayan ve taşıtların yaklaşık maliyet içinde çok küçük bir oran teşkil ettiği peyzaj alanlarının bakımı ihalesinde taşıtlar yakıt dahil olarak ihaleye çıkılabilir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Birden fazla ili kapsayan ulaşım taşıma hizmeti ihalelerine ise merkez adresi aynı ilde bulunan A1 yetki belgesi sahiplerinin yanı sıra merkezi adresi diğer illerde bulunan A1 yetki belgesi sahiplerinin de katılması mümkün bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İhaleye katılmak için sadece K 1 Taşıma Lisansı istenmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak 16 adet araçtan 8 adet aracın isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenleme katılımı zorlaştırıcı, fırsat eşitliğini engelleyici niteliktedir ve mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç takip cihazlarına ilişkin “Arvento” adıyla bir marka belirtilmesi mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İdari şartnamenin diğer hususlar bölümünde, teklif edilen bedelin harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2 sini aşmayacağına dair düzenlemelere yer verildiği; yeterlik kriterlerine yönelik düzenleme yapılmadığı gibi, teklif zarfı içerisinde kasko değer listesinin sunulmasına yönelik de düzenleme bulunmadığı, bu sebeple kasko değer listesi sunmayan istekli ihale dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama ihalelerinde, Bakanlar Kurulu Kararına göre değerlendirme yapmak amacıyla, idareler tarafından idari şartnamede yapılan ve teklif mektubu eki cetvelde araçlara yönelik cins ve modelin belirtilmesi gerektiğine yönelik düzenlemeye aykırı teklif sunan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir. İsteklinin teklif zarfı içerisinde sunması gerekirken, sonradan bu belgelerin istenilmesi uygun olmadığı gibi, sonradan istenilen belgelerin de zarf açma ve belge kontrol tutanağında olmaması sebebiyle önce verilmiş gibi ele alınması da mümkün değildir.

  Devamını Oku