1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Teknik Personel

  İş kapsamında bulundurulması gerekli elektrik mühendisi ile şantiye şefini bulundurmamaktan kaynaklı olarak kesilen cezalar haklıdır ve bu cezalara usulüne göre itiraz edildiği için dikkate alınması gerekir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Teknik Personel

  İş başında bulunması gereken teknik personel, bulunması gereken sürenin bir kısmında iş başında bulunmamışsa, yalnızca bu sürenin tespiti ve bu süredeki gün sayısı kadar günlük ceza kesintisi söz konusu olacağından böyle bir tespit yapılmaksızın, yalnızca teknik personelin SSK primlerinin yatırılmamış olması gerekçesiyle tazmin hükmü verilemeyeceği.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Teknik Personel

  Kendi nam ve hesabına çalışan ve buna ilişkin fatura vb. kanıtlayıcı belgeleri ibraz eden teknik personel için ceza kesilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Teknik Personel

  İş başında bulunması gereken teknik personele ilişkin tutanak tutulmuş ancak ceza kesilmemişse, yüklenici hakkında icra takibi başlatılmış olmasının tazmin hükmünün kaldırılmasını gerektirmeyeceği.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Teknik Personel

  Yapım işlerinde sözleşmede belirtilen deneyim süresinden daha az deneyime sahip teknik personelin iş başında bulundurulması halinde sözleşmede öngörülen cezanın kesilmesine gerek olmadığı

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Teknik Personel

  Sözleşmede teknik personelin iş başında bulunmadığı takdirde kesilmesi gereken ceza için ayrıca kamunun zarara uğrama şartının olmadığı

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Teknik Personel

  İdarenin onayına sunulmayan dolayısıyla işin başında hangi sıfat ve yetkiyle bulunduğu bilinmeyen kişinin sözleşmede öngörüldüğü şekliyle teknik personel olarak kabulünün mümkün olmadığı,

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Teknik Personel

  Sözleşmede iş başında bulunması gereken teknik personele ilişkin olarak öngörülenden daha az sayıda kişiye ait belgenin idareye sunulmuş olması halinde söz konusu işte eksik teknik personel çalıştırıldığının kabul edilmesi gerektiği,

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Teknik Personel

  Yapım işlerinde yüklenicinin kendisini sözleşme göre işbaşında bulunması gereken teknik personel olarak gösterebileceği

  Devamını Oku