1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük teklif açıklamasında mali sorumluluk sigortasının teyidinin yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük teklif acıkmalarında kendisinin çalışacağı öngörülerek işçilik giderinin sıfır varsayılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük teklif açıklamasında özel araç sahipleri ile yapılmış kira sözleşmeleri tek başına teklif edilen fiyatı tevsik edici belge olarak kabul edilmemektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İçin İdare Tarafından Teklifteki Önemli Bileşenlerin Belirtilmesi Gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Faturada yuvarlamalar mevzuat hükümlerine uygun yapılmamış ve sonuçta 0,384 TL bedelin ortaya çıkması gerekmekte iken 0,39 TL bedel ortaya çıkmış ise de, bu durumun davacıya avantaj sağlamamıştır.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İsteklinin sunmuş olduğu proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında, öngörülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Malzemeli yemek alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamalarında ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ilk olarak değil, Kamu İhale Genel Tebliğ'nin 79.2.2'nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığı durumlarda kullanılacaktır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük açıklamasında malın ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde herhangi bir işlem gününe ait en düşük fiyatının değil ortalama fiyatının alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Belediye Tarafından Kurulan ve Bakanlığa Bildirilen Toptancı Hallerinden Elde Edilen Hal Fiyatları Aşırı Düşük Sorgulamasında Kullanılabilir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Sunulan Belgelerdeki Tutarların Teklif Mektubunda Belirtilen Tutarlardan Daha Yüksek Olması Durumunda İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İdari Şartnamede teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceğinin belirtilmesi durumunda sadece en düşük fiyat teklif eden firmaya değil sınır değerin altında teklifi bulunan tüm firmalardan aşırı düşük açıklaması istenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İsteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamalarında sadece idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen giderler için açıklama yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

  Devamını Oku