1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İsteklinin sunmuş olduğu proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında, öngörülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu değildir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Malzemeli yemek alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamalarında ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ilk olarak değil, Kamu İhale Genel Tebliğ'nin 79.2.2'nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığı durumlarda kullanılacaktır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük açıklamasında malın ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde herhangi bir işlem gününe ait en düşük fiyatının değil ortalama fiyatının alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Belediye Tarafından Kurulan ve Bakanlığa Bildirilen Toptancı Hallerinden Elde Edilen Hal Fiyatları Aşırı Düşük Sorgulamasında Kullanılabilir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Sunulan Belgelerdeki Tutarların Teklif Mektubunda Belirtilen Tutarlardan Daha Yüksek Olması Durumunda İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İdari Şartnamede teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceğinin belirtilmesi durumunda sadece en düşük fiyat teklif eden firmaya değil sınır değerin altında teklifi bulunan tüm firmalardan aşırı düşük açıklaması istenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İsteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamalarında sadece idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen giderler için açıklama yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Personel temini ihalesinde aşırı düşük yapılmadan ihalenin verilmesinde, şikayet de olmaması sebebiyle herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  SMMM'den proforma faturaya dayanak teşkil eden belgeler istenebilir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük teklif açıklamasında malzemelerin eksik açıklanması durumunda açıklama yeterli kabul edilmez.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük açıklamasında kamu kurumunun internet sitesinde yayımlanan fiyatın dayanak gösterilmesinin kabul edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük teklif açıklamalarının yazılı olarak sunulması gerekir.

  Devamını Oku