1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Görevi kötüye kullanma suçu için mağduriyet ve kamu zararı gerekmektedir. Kısımlara bölerek alma neticesinde kamu zararı oluşmamışsa, görevi kötüye kullanma suçu da oluşmaz.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Ceza hukukunda lehe kanun uygulanır ve sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin re'sen gözetilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  İhale komisyonu kurulmaması, ihale onay belgesinden farklı yöntemlerle alımın yapılması görevi kötüye kullanma suçunu ilgilendirir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  İhale tarihinin değiştirildiği ilgililere bildirilmemişse görevi kötüye kullanmadan bahsedilebilir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  İhale yapılmadan iş yapılması ve süresi bitmesine rağmen yine usulsüz ve ihalesiz olarak aynı firmaya yaptırılmaya devam edilmesi görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu ilgilendirir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Suç incelemesi yapılırken tek ölçüt fiyat değildir, pazarlık ihaleleri bir firmayla da yapılabilir, kamu zararı net olarak ortaya konulmamıştır, işi alamayan firmalara haksızlık yapıldığına yönelik belge ve bilgi olmalıdır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  İhaleyi ... firması aldığı halde, ihale komisyonu üyelerinin ihaleyi başka bir firmaya vermesi görevi kötüye kullanma suçunu kapsamında ele alınmaktadır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Pazarlık kararındaki tarihlerin yazım yanılgısından kaynaklandığının, tanık anlatımları ve diğer ihale evrakları ile doğrulandığı, ihalenin bölünmezliği ilkesini aykırı davranıldığı iddiasının da varsayımlara dayandığı, istemlerin farklı tarihlerde yapılması ve ihale konusu malların miatlı mallar olması nedeniyle, bu şekilde alım yapılmasının kurum yararına ve yasal yönteme uygun bulunduğu, sanıklara atılı suçların ögeleri itibariyle oluşmadığı anlaşılmaktadır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  İhale komisyonu kurulmamış, şartname ile ihale onay belgesinde ihale usulleri farklı belirlenmiş, teklif mektupları da yönteme uygun değil, tüm bu gerekçeler görevi kötüye kullanmayı ilgilendirebilir, zararın araştırılması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Belediyeye ait süreklilik arz eden temizlik, çim biçme gibi bir kısım işlerin zaman yönünden parçalara bölünmek suretiyle, Mali Yılı Bütçe Yasalarında izin verilen pazarlık usulünün ve açık teklif usulünün kapsamına sokulması işleminin taraflara ekonomik bir zarar verip vermediğinin araştırılması ve buna göre karar verilmesi gerekir. 5237 Sayılı Yasanın 257. maddesi ile getirilen; görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, yapılan eylemin "kişilerin mağduriyetlerine veya kamunun zararına neden olması" zorunluluğunun yattığı görülmektedir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Yeterliği olmayan firmalara ihalenin verilmesi görevi kötüye kullanma suçunu ilgilendirir beraatı uygun değildir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Usulsüz iş artışlarının, keşif artışlarının, kişilere haksız kazanç ve kamu zararı açısından ele alınması, neticesine göre görevi kötüye kullanma suçuna karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku