1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Kullanım hızlarına göre zamanında tüketilemeyen kitler 1 (bir) ay öncesinden firmaya haber vermek kaydıyla yeni miadlılarla değiştirilmelidir düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tıbbi Cihazlarda “±” veya “en az” ifadelerinden biri kullanılmayarak kesin bir uzunluğun belirtilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Noter Onayının Nasıl Olması Gerektiğine Dar Örnek Karar

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  İhaleyi kazanan firma kurumumuza ait olan “BD Facs Calibur” akış hücremetre cihazına ücretsiz olarak teknik servis ve bakım hizmeti vermelidir. Bu cihazda kullanılan steath sıvıları ve diğer sarflar ücretsiz olarak temin edilmelidir” düzenlemesi tek markayı işaret etmekte midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  KİT alımında çalışacak personelin belirtilmemesi bu personelin yıllık eğitim maliyetlerinin ayrıntılı verilmemesi teklif miktarının tespit etmeyi engelleyen bir faktör müdür?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  “Sistemde kalibrasyon stabilitesi tüm testler için en az 2 hafta olmalıdır…” şartını hangi cihaz sağlamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  İhale Tarihi İle Teslim Tarihi Arasında Yakın Bir Sürenin Bulunması Rekabet İlkesine Aykırılık Teşkil Etmekte Midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  İhale konusu işin kapsamında hem görüntüleme cihazlarının hem de biyomedikal cihazlarının kalibrasyon hizmeti bulunmasına karşın ihalenin kısmî teklife kapalı olması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Sistem bir bütün olduğundan tüm cihaz ve kartlar aynı marka olmalı, kullanılacak reaktifler ve hücreler aynı marka veya sistemler uyumlu olmalı…”şeklinde bir düzenleme hukuka aykırılık arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  A. PSG Ünitesi Teknik Şartnamesi: A: 50 Kanal, B: 32 Kanal” başlıklı bölümünde yer verilen “Uyku yazılımı her kanal kaydını ayrı olarak yapmalı, böylece kanallar arası karışıklık önlenmelidir. Traceler arası çizgi bulunmalı, her tracede alınan veri kendi tracesi içinde kalmalı, diğer verinin tracesine geçmemelidir, böylece kanallar arası karışıklık önlenmelidir.” Düzenlemesi tek firmayı isaret etmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Radyoterapi hizmet alımında 12.1. Çok yapraklı kolimatör (MLC) sisteminin izomerkezdeki yaprak genişliği, gelişmiş radyocerrahitedavilerin hassasiyeti göz önünde bulundurularak buna imkan sağlayacak ek setup ve planlama getirmeyecek şekilde MLC yaprak genişliği merkezdeki en az 8 cm’lik bölgede en çok 2,5 mm olmalıdır.” İhale dokümanındaki bu düzenleme tek bir firmayı işaret etmekte midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Böbrek Taşı Kırma Cihazının Üzerindeki C yayı üzerindeki hareketinin motorize olarak istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku