1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  İş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin tespitine ilişkin kararda kıst hesaplama yapılması ifade edilmekte ve bunun hesap yöntemine yer verilmektedir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Mezuniyet belgelerinin değerlendirilmesinde tam yıl dışında kalan süre değerlendirilecek midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Mezun olduğu tarihten itibaren bir yıllık sürenin geçmediği durumlarda mezuniyet belgesinin iş deneyimi belgesi olarak kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Mezuniyet belgelerinde kıst olarak ay ve gün hesabı yapılmadan ihalenin yapıldığı yıldan mezuniyet belgesinin yılı çıkarılmak suretiyle değerlendirmenin yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Mezuniyet belgesinin yanında ayrıca oda kayıt belgesi ve hizmet çizelgesi sunulmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Lisans mezuniyet belgesi yerine yüksek lisans mezuniyet belgesinin sunulması durumunda elde edilmesi gereken/olması gereken deneyim tutarının hesaplanabilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Mezuniyetten sonra geçen sürenin 15 yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi iş deneyim belgesinin yapım işine ilişkin olması yeterli olup, benzer iş tanımına uygun olması gerekmez.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  İş deneyim belgesi olarak sunulan iş deneyim belgesi 15 yıldan eski ise, 15 yıldan fazla süre için Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen tutardan fazla hesap edilmemesi gerekmekte olup eğer 15 yıllık süre için hesaplanan tutar iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilir bir tutar ise bu mezuniyet belgesi iş deneyim belgesi olarak geçerli kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  İş deneyim belgesi olarak sunulan diplomanın hesaplamasında idarece gün ay yıl olarak hesaplama yapılması mevzuata aykırı olup “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesi doğrultusunda yapılacak hesaplamalarda, mezuniyet tarih yılının esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  İhale dokümanında iş deneyim mezuniyet belgesi olarak sadece elektrik mühendisliği mezuniyet belgesinin belirtilmesi durumunda, istekli tarafından elektrik-elektronik mühendisliği mezuniyet belgesi ve buna ek olarak ise SMM (Serbest Müşavir Mühendislik) belgesinin sunulması durumunda isteklinin teklifi kabul edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  İş deneyimi tevsik etmek amacıyla sunulan diploma ile birlikte denkliğe ilişkin de bir belge sunulması durumunda iş deneyim tutarının diploma üzerindeki tarih üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda teklif ekinde ortaklık durum belgesini teklifi ile birlikte sunmayan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku