1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliğini de kapsamakta mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Üniversite tarafından aslı gibidir yapılmış belge ile ihaleye katılınması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Yurtdışında Edinilmiş Diploma İle İhaleye Başvurulması Durumunda Denklik Belgesinin Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Yurtdışından Alınan Diplomalar İle İhaleye Katılındığında Diploma Tarihinden İtibaren Mi? Yoksa Yeterlilik Belgesinin Onay Tarihinden Mi Hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Yurtdışında Elde Edilen Mühendislik Diploması Kamu İhalelerinde Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Yurtdışında Alınmış Bulunan Diploma İş Deneyim Belgesi Olarak Sunulabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Pilot ve özel ortak birlikte mezuniyet belgelerini iş deneyim belgesi olarak sunabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  Mühendisin diplomasının mezuniyetten sonra geçen süresi onbeş yıldan fazla olarak değerlendirmeye alınabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  İsteklinin “en az beş yıldır kesintisiz şekilde % 51 veya daha fazla orandaki hisse oranını koruduğu” beyanın olmadığı ancak ticaret sicil gazetelerinden bu durumun anlaşıldığı durumda istekli için nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  İş deneyimi olmayan mezuniyet belgelerinin değerlendirilmesinde tam yıl dışında kalan süre değerlendirilecek midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  İş deneyimini göstermek üzere yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu ve söz konusu iş deneyim belgesinin idarece uygun görülmemesine yönelik itirazen şikayet başvurusu kapsamında bir uyuşmazlığın bulunmadığı dikkate alındığında, iş deneyiminin tevsikine yönelik istenen diplomanın teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğine yönelik bir zorunluluktan bahsedilemez.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Diploma)

  İş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin tespitine ilişkin kararda kıst hesaplama yapılması ifade edilmekte ve bunun hesap yöntemine yer verilmektedir.

  Devamını Oku