1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çap toplama ve kent temizliği ihalelerinin götürü bedel üzerinden (saat) teklif alınması katedilecek mesafenin dokümanda belirtilmemesi ve iş artışı konusunda ne olacağı koşulları ile birlikte düşünüldüğünde nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ihalesinde idari şartnamedeki akaryakıt giderinin teklif fiyata dahil olduğu ve gider kalemlerindeki artış ve farkların talep edilemeyeceği yönünde düzenlemeler aynı şartnamedeki akaryakıt için fiyat farkı verileceğine dair düzenleme karşısında nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ihalesinde kullanılacak çuval sayısının teklif mektubunda ayrıca belirtilmesine gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama hizmet alım ihalesinde anket çalışması yapacak personelin teknik şartnamede istenilmesi durumunda birim fiyat teklif mektubunda ayrı satır açılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ihalelerinde katedilecek güzergahların mesafelerinin verilmemesi teklif vermeyi güçleştirir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Şartnamede tamir, bakım ve boya yapılması istenen konteynırların sayısının idarece tespit edileceğine ilişkin düzenleme tekliflerin objektif bir şekilde değerlendirilmesini engeller mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ihalelerinde kendi malı olarak istenen araçlar için asgari veya azami kriterler belirlenmeden belirli bir yıl veya kapasiteli aracın (istenilen aracın kesin özelliklerine yer verilmesi) istenilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ve nakli hizmet alımı kapsamında Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yapılacak taşımalar için istekli firmalardan K1, C2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden en az birine sahip olunması ve bu belgenin ihale aşamasında isteklilerden istenilmesi mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp kamyonlarının hacimleri net bir değer olarak değil 7+1 m3 – 8+1 m3, 13+1,5 m3 – 15+1,5 m3 vb. şeklinde belirlenmesi ve atık tankı kapasitesinin, temiz su deposu kapasitesinin asgari değerinin belirlenmesi rekabet ilkesine aykırı değildir.

  Devamını Oku