1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  İhale dokümanında benzer iş düzenlemesinin a) Çöp toplama ve nakli işleri, b) Cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işleri ayrı ayrı olabileceği gibi, (a) ve (b) bentlerindeki işlerin birlikte yapıldığı işler benzer iş olarak değerlendirilecektir." düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplaması ve nakli hizmeti işlerinde çalıştırılan personelin kıyafetleri ile kullanılan araçlarda işveren idarenin adının yüklenici tarafından yazılmasının öngörülmesi ayrıntılı düzenlemeyi gerektiren önemli bir maliyet unsuru mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Kontrolör aracının bir gün içinde katedeceği mesafenin belirtilmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  İhale dokümanında "İhale süresi içerisinde hizmet bölgesinde yeni oluşabilecek sokak, bina ve pazaryerlerinin temizlenmesi de, ek bir talebe gerek kalmaksızın yüklenici tarafından yapılacaktır" düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Teklif fiyatına dahil olan 2700 adet çöp konteynerinin ihale süresince yüklenici firma tarafından yıkanması ve ilaçlanması için kullanılacak ilaç vb. malzemelerin miktarlarının belirtilmemesi hukuka aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Cezaların oransal olarak değil parasal tutar olarak belirlenmesi mevzua aykırı olduğu, ayrıca bu cezaların kaç kez tekrarlandığında veya toplamda ne kadar ceza olduğunda uygulanacağı ve bu cezaların sonucu olarak firmaya nasıl bir müeyyidenin söz konusu olacağının belirlenmemesi teklif vermeyi güçleştiren bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ve kent temizliği ihalesinde ihale dokümanında kullanılacak sarf malzeme miktarlarının belirtilmemesi teklif vermeyi güçleştirir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ve kent temizliği ihalesinde ihale dokümanında kat edilecek mesafe bilgisinin verilmemesi teklif vermeyi engelleyici bir düzenle midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Şartmade gerek görüldüğünde toplu çalışma yaptırılacaktır düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ihalesinde irtibat bürosu, araç parkı, malzeme deposu temin zorunluluğu ihaleyi daha önce gerçekleştiren firma lehine bir düzenleme midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Çöp toplama ihalesinde şartnamede yağlı boya ve kireç-oksit boya yapılacak yerlerin belirtilmesi ve bu maliyetlere teklif mektubunda yer verilmemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Aksamanın önemine göre 100,00 YTL ile 1.000,00 YTL arasında para cezası uygulanır düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku