1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilname ile yapılan değişikliklerin ihale dokümanlarına ve eki teklif mektubuna işlenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilname düzenlenme tarihi ile ihale tarihi arasında en az 10 günlük süre olması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İşin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik bir hata söz konusu olmadığı veya idarece bu husustaki gerekçe açıkça ortaya konmadığı halde zeyilname ile mal teslim süresinin 75 günden kısaltılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İhale ilanına çıkılmadan hazırlanan ihale dokümanında sonradan değişiklik yapılma ihtiyacı veya gerekçesi ortaya çıkması halinde bu değişikliğin zeyilname yoluyla EKAP’ta yayımlanması ve doküman satın alan isteklilere zeyilnamenin de verilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İlan yayınlandıktan sonra iş miktarında değişiklik öngörülmesi veya yeni ihtiyaçların oluşması halinin zeyilname ile düzenlenmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İhalenin yapılacağı gün, ihale tarihinin ertelenmesine yönelik zeyilname düzenlenmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İhalelerde idarenin uygun şartların oluşması durumunda iki defa zeyilname ile ihale tarihini erteleme olanakları bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Şikâyet başvuruları üzerine idarelerce ihale veya son başvuru tarihine kadar zeyilname ile ihale dokümanında düzeltme yapılabileceği, ancak zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunludur.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İdarelerin ihale sürecinde re’sen veya şikayet üzerine birden fazla zeyilname düzenleme yetkisi bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  idare tarafından düzenlenen zeyilnamelerde yer alan hususlar sadece ihale dokümanı satın alanlara duyurulacaktır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İsteklilerin tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İlan yapıldıktan sonra da ihale dokümanında zeyilname düzenlenmek koşuluyla değişiklik yapılabilecek olup, düzenlenen zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bütün isteklilerin tamamına gönderilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku