1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İlan yapıldıktan sonra da ihale dokümanında zeyilname düzenlenmek koşuluyla değişiklik yapılabilecek olup, düzenlenen zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bütün isteklilerin tamamına gönderilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İhale dokümanında ilana yansıyan düzenlemelerle ilgili değişikliklerin zeyilname ile yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Teklif fiyata dahil giderler bakımından birim fiyat teklif cetveli ile teknik şartnamenin ilgili düzenlemeleri arasında aykırılığın ikinci bir zeyilname ile düzeltilerek ihalenin yeniden ertelenmesine imkan bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  İlandaki hatalar için düzeltme ilanı yapılması gerekirken sadece şartnamedeki hükümler için zeyilname düzenlenmesi yeterli değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilnamenin düzenlenip isteklilere gönderildiği tarih ile ihale tarihi arasında en az on gün olması gerekmektedir.

  Devamını Oku