1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Malzemeli yemek ihalesinde “gerekli görüldüğü takdirde” şerhine rağmen yükleniciden standartlar ve mevzuatlara uygun mutfak tavanı, mutfak, hastane binası dışına LPG istasyonu ve tankı kurulmasının talep edilmemesi gereklidir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde TSE 12524 - Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin istenilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İstekli tarafından teklif ettikleri ürünler kapsamında istenilen belgelerin (katalog, broşür vs.) istekli tarafından esas olarak ek bilgi ve görsellik amacıyla sunulması durumunda Türkçe onaylı tercümesinin sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Teknik Şartnameye uygunluk beyanının detaylı olarak araştırılması, gerekirse 4734 sayılı kanunun 53. maddesi uyarınca ilgili kuruluşlardan teknik görüş alınması suretiyle davacı iddialarının karşılanması gerekir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Finansal kiralama yoluyla temin edilen makine ve teçhizatın ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılacaktır

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  CE sertifikası” belgesinin İdari Şartname’de teklifle birlikte sunulması zorunlu olarak belirlenen “TS EN 13043 ve TS EN 13242 nolu standart belgeleri” ile eşdeğer bele olarak değerlendirilemez.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Teknik Şartname’de yer alan ‘Teklif edilen kit ve cihaz için üretici firma veya ithalatçı/distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi (onayı ile birlikte) olmalıdır. İthalatçı/distribütör ve bayi, TSE Hizmet Yeterlilik belgesine haiz olmalıdır’ şeklindeki yeterlik kriterinin değerlendirme yapılırken göz önüne alınması gerekir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Bayinin düzenlediği ‘Bayi Yetki Belgesi’nin yetkili satıcı veya yetkili temsilci belgesi sayılmaması gerekir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İdari şartname veya idari şartnamedeki atıf yoluyla teknik şartnamede ürünlerin üzerinde CE işareti bulunmalıdır şeklinde bir ibarenin yer alması durumunda numune incelenesinde CE işaretinin yer almadığı malları teklif eden isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İstekli tarafından sunulan Alarm Merkezi Kurma İzleme ve İzin Belgesinin istekli tarafından ihale İian tarihinden sonra alınması ihaleye katılmasını etkilemeyecektir.

  Devamını Oku