1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhaleye ilişkin dokümanlarda belli belgelendirme kuruluşunun isminin belirtilmesi rekabet ve eşit muamele ilkelerini zedelemektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında teklif edilecek ürünlerin TİTUBB kayıtlarının olduğunu gösteren belgelerin istenmesi durumunda bu belgeleri sunamayan veya sunduğu ürün TİTUBB kaydında yer almayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhale Dokümanında Teklif İle Birlikte Sunulması Talep Edilen Katalog ve Fotoğraflar Teklif İle Birlikte Sunulmaması Durumunda İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Tarım il müdürlüğünden alınan işletme kayıt belgesinin veriliş tarihinin 31.12.2013 tarihinden önce olması durumunda 31.12.2014 tarihine kadar yeni kayıt belgesi ile değiştirilmesinin zorunlu olup belgesi değiştirmeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  TİTUBB sisteminde ürün kayıt/bildirim işlemleri ürün numarası (barkod) üzerinden yapılmakta olup, izlenebilirliğin sağlıklı yürütülebilmesi açısından Tıbbı Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki; marka, model, katalog numarası, gruplandırma bilgileri, teknik özellikleri açısından birbirinden ayırt edici özelliği olan cihazların TİTUBB da farklı ürün numarası ile ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Yazılım ihalelerinde isteklilerin daha önce kullanmakta olduğu yazılıma ilişkin yetkili satıcılık veya yetkili temsilcilik belgelerini temin ederek ihaleye teklif verebileceklerine yönelik düzenleme mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Yazılım ihalelerinde isteklilerin daha önce kullanmakta olduğu yazılıma ilişkin yetkili satıcılık veya yetkili temsilcilik belgelerini temin ederek ihaleye teklif verebileceklerine yönelik düzenleme mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Finansal kiralama sözleşmesinin ilk ilan veya davet tarihinden önce imzalanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhale konusu işte yeterlik kriteri olarak aranan hususun fiili üretim miktarı değil, “kapasite” olduğundan, mevzuata göre tespit edilen miktarın esas alınması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Davacı şirketin teklif ettiği ürünün ameliyat sırasında denenerek uygulamalı incelemeye tabi tutulduğu, diğer isteklilerin tekliflerinin kataloğa göre mi yoksa numuneye göre mi değerlendirmeye tabi tutulduğu anlaşılamamıştır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Ocağın Ankara il sınırları içinde kurulu olma şartının rekabeti engellemektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Çöp Toplama ve Nakli, Çevre Temizliği ve Tıbbi Atıkların Taşınması Hizmet Alımı İhalesinde idarece ihaleye katılım aşamasında tıbbi atık taşıma lisansı istenilmesi ihaleye katılımı daraltıcı niteliktedir.

  Devamını Oku