1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tebligat Yöntemleri

  İstekli adres değişikliğini EKAP’a bildirmemiş ise bu nedenle tebligatın adrese ulaşmamasından kendisi sorumlu olacaktır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tebligat Yöntemleri

  Tebligatların öncelikli olarak EKAP üzerinden yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tebligat Yöntemleri

  İdarelerce iptal edilen ihalelerin iptal gerekçesinin isteklilere bildirilmesi zorunlu değildir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tebligat Yöntemleri

  İstelinin EKAP’taki adresi ile şikayet dilekçesi üzerindeki adres birbirinden farklı ise en son kayıt yapılan adrese itibar etmek gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tebligat Yöntemleri

  EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda tebligatın aday, istekli ve istekli olabileceklere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilecektir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tebligat Yöntemleri

  Tebligatın usulüne aykırı şekilde yapılması halinde bile muhatabı tarafından öğrenilirse geçerli kalmaya devam edecek ve hükümsüz sayılmayacak ancak tebliğ tarihine ilişkin olarak muhatabın beyanı esas alınacaktır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tebligat Yöntemleri

  Aşırı düşük sorgulama kapsamında sunulan belgelerin uygun olmama gerekçesinin açıklama yapan istekliye bildirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Tebligat Yöntemleri

  Tüzel kişilere yapılan tebligatlar yetkili şahıslara yapılır. Yetkili şahısların olmaması halinde, bu durum tutanağa yazılmak suretiyle, orada çalışanlardan bir tanesine tebligat yapılabilir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tebligat Yöntemleri

  Tüzel kişilere tebliğin yetkili temsilcilerine yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tebligat Yöntemleri

  Faksla yapılan tebligatlarda faks yazısının gönderildiği tarihin bildirim tarihi olarak dikkate alınması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Tebligat Yöntemleri

  İsteklinin faks numarası dışında farklı bir numaraya gönderilen faks yazısının geçerli olmaz.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tebligat Yöntemleri

  İsteklinin adresi dışında farklı bir adrese yapılan tebligatın geçerli olmaz.

  Devamını Oku