1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İskontolu Fiyat Teklifi İle Gerçekleştirilen Aşırı Düşük Açıklaması Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Yemek Hizmeti İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına İlişkin Değerlendirme

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  20 Kalem malzeme için 0,01 TL teklif verilmesinde hukuka aykırılık bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Dergi abonelikleri sözleşme ve genel giderler içersinde sayılabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Açıklamasına İlişkin Proforma Faturalara Dayanak Teşkil Eden Tutanaklar ve Tutanağa Teşkil Eden Belgelerin İncelenmesi Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Mühendis için öngörülmüş olan işçilik maliyetinin Orman Mühendisleri Odası tarafından belirlenen ücretin altında olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Bir İhalede Teklifin Asgari İşçilikten Düşük Olamayacağına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Sınır Değerin Altında Teklif Sunan İsteklilerden Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmeden İhalenin Sonuçlandırılması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Kendi Malı İstenilen Araçlar İçin Kiralama Yöntemi Kullanılması Durumunda Amortismana Yönelik Aşırı Düşük Açıklaması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Açıklamasının Hayatın olağan Akışına Aykırı Olması Durumunda Açıklama Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Yol Bedeli Nasıl Açıklanabilir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük teklif sorgulaması kabul edilen firmanın hangi gerekçelerşe kabul edildiğine dair gerekçe belirtilmek zorunlu mudur?

  Devamını Oku