1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yıllara sari alınmaması gerekli bir hizmetin veya işin usule aykırı olarak yıllara sari olarak alınması, kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunan bir hareket olmadığından kamu zararı olarak bu durum nitelendirilemez.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Sayıştay ilamlarının infazına yönelik olarak ilgililer tarafından tahsilatların yapılmış olması ve kalan tutarların da tahsil edileceğinin bildirilmesi halinde, ilamların infazını takip etmeyenler hakkında işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Belediye araçlarını kullanarak işe gelen kişilere otobüs kartı verilmesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kamu zararı olarak ele alınan tutarın 140 Kişilerden Alacaklar ve 600 Gelirler hesabına kayıt yapılmış olması, tahsil anlamına gelmeyeceğinden, kamu zararının sorumlulara ödettirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kamu Zararı

  Belirlenen yaklaşık maliyet ile bunun üzerinde alınan bedel arasındaki fark kadar kamu zararına hükmedilmesi hatalı olup, yaklaşık maliyetin gerçekçi olup olmadığı araştırılarak sonuca gidilmeli ve buna göre karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yüz yıl mahallesi BEDAŞ’ın yaptığı çalışmalardan dolayı bordür tretuvar ve tranşe kaplama yapılması işi” nin BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü) tarafından karşılanması gerekirken, söz konusu işin maliyet bedelinin Belediye bütçesinden karşılanması kamu zararıdır.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kamu Zararı

  İşin tasfiyesi nedeniyle tahsil edilmeyen avans miktarına ait teminat mektubu mevcut olduğundan, dolayısıyla kesin hesap neticesinde söz konusu avans tutarı teminat mektubundan tahsil edilebileceğinden kamu zararından bahsedilemez.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kamu Zararı

  Ceza davasından beraat edilmesi, fazla ödemeden, kamu zararından da beraat edilmesi anlamına gelmemektedir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Kamu Zararı

  İşin teknik şartnamesine göre dış cephede mineral dolgulu alüminyum kompozit yerine mineral dolgu+düşük yoğunluklu politetilen karışımı alüminyum kompozit kullanılması kamu zararı oluşturur.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Bir konuda yapılan fazla ödemenin farklı bir konuda yapılan eksik ödemeden mahsup edilmesinin mümkün olmadığı.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Denetim esnasında tutulan tutanağa itibar edilmesi gerektiğinden sıva kalınlığının olması gerekenden az olması kamu zararına sebebiyet verir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kişilerden alacaklar hesabında bulunan ve zamanaşımına uğramış olan alacakların mahiyeti belirlenemiyorsa kamu zararından bahsedilemez.

  Devamını Oku