1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Belediye meclisinin belediye personeline indirimli su tarifesi belirlemesinin mevzuata aykırı olduğuna, doğan kamu zararından gelir gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla su işleri müdürü ve mali hizmetler müdürünün de sorumluluğa iştirakleri bulunduğu.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Beton deneylerinin TSE tarafından çıkarılan standartlarda öngörülen sayıda alınmamasının kamu zararı oluşturduğu.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kamu Zararı

  İhale komisyonunun hatalı olarak ihale dışı bıraktığı isteklinin teklif fiyatı ile ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatı arasındaki fark kamu zararı olarak nitelendirilemez. Ayrıca ihale Komisyonunun yapılan teklifleri değerlendirirken takdir hatası yapması idareyi ilgilendiren bir konu olup Sayıştay Dairesince tazmin hükmü verilemez.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Hatalı olarak elenen firma ile ihaleyi alan firma teklifleri arasındaki farka kamu zararı denile bilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kamu Zararı

  İdareye ait araçların muayenelerinin geç yaptırılması nedeniyle ödenen gecikme cezaları nedeniyle kamu zararına hükmedilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kamu Zararı

  Sayıştay İlamlarının İcra Yoluyla Takip Edilmesi Mevzuata Uygundur.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Sorumluların adli mahkemece yapılan yargılama sonucunda Türk Ceza Kanuna göre ceza almamış olmalarının olayda kamu zararı doğmadığı anlamına gelmediği.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden cep telefonu alınarak öğretim elemanına tahsis edilemeyeceği, ancak Ipad alınmasında mevzuata aykırılık olmadığı.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Üniversitenin davacı firmalara ödediği faiz, vekalet ücreti ve masraf kesinleşen mahkeme kararları gereğince ödendiğinden mevzuata aykırılık bulunmadığına.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Program sunuculuğu yapan kişilere ödenen ücretler yayıncı firma ve ilgili öğretim elemanı arasında akdedilen telif sözleşmesi kapsamında yürütüldüğünden, öğretim elemanının Üniversitede yürüttüğü görev ile bağlantılı olmadığı anlaşıldığından, kamu zararı bulunmadığına,

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yargı organlarınca verilen kararlara istinaden ahizler hakkında başlatılan icra takibatının Sayıştayca tazmin hükmü verilmesine engel teşkil etmeyeceği.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Sayıştay denetçilerince görevlendirilen bilirkişi raporu ile savunmaya esas alınan bilirkişi raporu arasında ihtilaf olması halinde yeni bir bilirkişi heyeti tespit edilmelidir.

  Devamını Oku