1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale yapılmasa da, ihaleye katılak için aralarında anlaşma yapan, yazılı kağıt düzenleyen kişiler ihaleye fesat karıştırma suçuna teşebbüs etmiş olurlar.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Alım satımın usul ve şekillerine aykırı hareket edilmesi fesat karıştırma suçunu oluşturmaz.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhtiyacın kısımlara bölünmek suretiyle rekabetten kaçarak temin edilmesi ihaleye fesat karıştırma değildir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale dışı bırakılması gereken bir kişiye ihale verilmesi görevi kötüye kullanma suçunu ilgilendirir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye katılma yeterliğine sahip olmayan ve belge eksikliğinden dolayı elenen kişinin tehdit edilmesi, cebir kullanılması ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturmaz.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye fesattan bahsedilebilmesi için ihaleye katılmak isteyenlerin engellendiğinin ortaya konulması gerekir ve emniyet güçlerine ihaleyi engeller bir olay intikal etmemiştir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye fesat karıştırma suçu için kesin ve inandırıcı delil elde edilmesi gerekir, teklif mektuplarında yapılan oynamalar ihaleye fesat oluşturmaz.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olup ücretsiz ders kitabı dağıtım ihalesinde komisyon başkan ve üyesi olan sanıkların, ihaleye katılma yeterliğine ve koşullarına sahip olmayan kişinin ihaleye katılmasını sağlama eylemlerinin 5237 sayılı TCY.nın 235. ( 765 sayılı TCY.nın 205 ve 366. ) maddesinde öngörülen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturabileceği

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  5237 sayılı TCK.nun 235/2-d maddesindeki suçun oluşması için ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşmaya vardıklarının kesin olarak saptanması gerektiği, ihale zarfının başka bir firma tarafından verilmiş olmasının, doküman almadığı halde ihaleye katılmanın, bir firmanın ihale dosyasının başka bir firmadan çıkmasının kesin ve net olmadığı müddetçe ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturmayacağı.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye fesat ve rüşvet suçları için detaylı araştırma yapılmadan beraat kararı verilmesi isabetsizdir. Bu noktada iletişim kayıtları delildir ve iletişim kayıtları ile şirketin kamu görevlisi ihtiyaç kredisini ödemeleri arasında bağlantı olup olmadığının araştırılması ve fesat izlenimi verecek araştırmaların yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmadığından dolayı, ihaleye fesat karıştırma suçu doğrudan temin yöntemine göre yapılan alımlar için mümkün değildir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhtiyacın kısımlara bölünerek temin edilmesi ve pazarlık limitine indirilmesi ancak ve ancak kamunun zarara uğradığı veya kişilerin mağduriyetinin ortaya çıktığı hallerde görevi kötüye kullanmayı ilgilendirir, ihaleye fesat karıştırma suçunu değil.

  Devamını Oku