1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Temizlik hizmeti ile ilgili olarak temizlik malzemesi, ilaçlama ve ego biletine ait bedellerin fatura üzerinde ayrı ayrı gösterilmesi durumunda KDV tevkifatının söz konusu bedeller dahil toplam bedel üzerinden mi yoksa ayrıştırılarak mı uygulanacağı

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Engellilerin otobüslere inip binmelerinde kullanılan liftler Katma Değer Vergisinden istisna edildiğinden, bu kapsamda KDV ödenmesi kamu zararıdır.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Yapım işlerinde, yüklenicinin söz konusu işten doğan kazancını beyan ederek vergi dairesine ödemiş olduğuna ilişkin bir belge gönderilmediğinden tazmin hükmünün tasdiki gerekir.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Uygulama yazılımları 3065 sayılı KDV Kanunu'na göre KDV'den istisna olduğundan "4734 sayılı Kanuna uygun doğrudan temin ihaleleri uygulama modülü yazılımı" alımında KDV ödenmeyecektir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Yapım işlerindeki % 3'lük kesintinin hiç yapılmaması, geçici kabulü yapılan işler için anlamsızdır, bu noktada kesinti yapılmamasından dolayı yüklenicinin menfaat temini söz konusu olabilir ki, bu da kaynağı kullanımının faizidir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Gelir idaresi başkanlığına ödenmesi gerekli olan verginin ödenmemesi, bütçeden çıkan parayı değiştirmiyorsa kamu zararı değildir. İdare adına kamu zararı yoktur.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Katma Değer Vergisi Kanununa göre ihalenin yapılması ile KDV`yi doğuran olay meydana gelmektedir. Verginin matrahı ancak ihale bedelinin kesinleşmesi ile belirlenebilir. 1993/441 sayılı ihalenin feshi davasının kesinleştiği saptanmadan, KDV`nin alıcı ve alacaklı yönünden ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi istenemez.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  KDV tevkifatı hatalı olarak yapılmamış olsa da, daha sonra yüklenici tarafından KDV yatırılmışsa, tevkifatın yapılmaması sorun oluşturmaz, kamu zararı olmaz.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Faturada işçilik yoksa, alım yapım şeklinde yapılmamış da mal olarak yapılmışsa KDV tevkifatı yapılmasına gerek yoktur.

  Devamını Oku