1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Kilit taşı (zemin malzemesi taş, parke, bordür) teslimlerinde KDV tevkifatı

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık ve Denetim vb. Hizmetler kapsamında katlanılan maliyetlerin karşı tarafa yansıtılmasında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Yazılım hizmetlerinde (satımında) KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Malzemesiz olarak verilen temizlik ve hasta bakım hizmetlerinde KDV tevkifatı.

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Yapım işleri ile birlikte ifa edilen harita ve kadastro işlerinin alt yükleniciye devredilmesi halinde tevkifat uygulaması.

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  İhale edilen “Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Aktarma İstasyonları, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi İşletilmesi İşleri Hizmet Alımı” işine ait hak ediş faturasında uygulanacak katma değer vergisi tevkifat oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Aktife kayıtlı işyerinin kiraya verilmesinde KDV tevkifatının yapılıp yapılmayacağı

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Gayrimenkulün üzerinde bulunan kafeterya ve bahçenin, 15 yıl süre ile ...’ ne kiraya verildiği belirtilerek, kira bedelinin Katma Değer Vergisi ile KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hakkında görüş istenildiği anlaşılmıştır.

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Diyaliz araç kiralama işinde katma değer vergisi tevkifatı hk.

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Tıbbi cihaz teslimlerinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk. görüş.

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Yapım inşaatı işi kapsamında ... A.Ş. nin ocak malzemesinin yüklenmesi ve ... şantiyesi ... fabrikası arkası işyerine 35 km nakledilerek saha içinde uygun yere dökülmesi işini şirketinize verdiği belirtilerek, bu işe ilişkin düzenlenen faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen büro tefrişatlarına ilişkin nakliye hizmetinin piyasadan temin edildiği belirtilerek, söz konusu hizmetin KDV tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

  Devamını Oku