1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Mülkiyeti idareye ait olan, yap işlet devret modeliyle yaptırılan otogar, alışveriş merkezi ve reklam panolarının işletilmesi, işletme hakkının kiraya verilmesi kapsamında mıdır? Yap işlet devret modeliyle yapılanlardan kiracının işlettiklerinden KDV alınabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  İl özel idaresi tarafından yüzme havuzunun kiralanması işi işletme hakkının kiraya verilmesi kapsamında mütalaa edilip kira bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Belediye aktifinde iki yıldan az süre kalan taşınmazın satışı üzerinden KDV tahsil edilmesi gerekir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Belediyesi tarafından otopark, WC, reklam panoları ile kafeteryanın kiraya verilmesi işletmeye hakkının kiraya verilmesi kapsamında KDV alınmasına gerekçe midir?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  İşletme hakkının kiraya verilmesi halinde KDV tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceği hk.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Yat limanı yapım işi KDV’den istisna olduğundan yükleniciye hakedişlerde KDV ödenmesi kamu zararı oluşturur.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Engellilerin otobüslere inip binmelerinde kullanılan liftler Katma Değer Vergisinden istisna edildiğinden, bu kapsamda KDV ödenmesi kamu zararıdır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Yapım işlerinde, yüklenicinin söz konusu işten doğan kazancını beyan ederek vergi dairesine ödemiş olduğuna ilişkin bir belge gönderilmediğinden tazmin hükmünün tasdiki gerekir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Uygulama yazılımları 3065 sayılı KDV Kanunu'na göre KDV'den istisna olduğundan "4734 sayılı Kanuna uygun doğrudan temin ihaleleri uygulama modülü yazılımı" alımında KDV ödenmeyecektir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Yapım işlerindeki % 3'lük kesintinin hiç yapılmaması, geçici kabulü yapılan işler için anlamsızdır, bu noktada kesinti yapılmamasından dolayı yüklenicinin menfaat temini söz konusu olabilir ki, bu da kaynağı kullanımının faizidir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Gelir idaresi başkanlığına ödenmesi gerekli olan verginin ödenmemesi, bütçeden çıkan parayı değiştirmiyorsa kamu zararı değildir. İdare adına kamu zararı yoktur.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  KDV tevkifatı hatalı olarak yapılmamış olsa da, daha sonra yüklenici tarafından KDV yatırılmışsa, tevkifatın yapılmaması sorun oluşturmaz, kamu zararı olmaz.

  Devamını Oku