1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İstekli ihaleye istekli olarak katılabilmesi için ihaleden önceki kaç yıl için ciro ile ilgili olarak mali bilgilerini sunmak durumundadır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Ciro ile gerekli oranı sağlayamayan isteklinin adi ortaklıktaki payı kapsamında bu oranı sağlaması durumunda teklifi geçerli olabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Yeterlilik değerlendirmesinde gelir tablosu ve faturaların bir arada değerlendirilebilmesi ve gerçekleştirilen faturaların net satışlar tutarına eklenmesi gibi bir düzenleme var mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Ortak girişim olarak girilen ihalede isteklinin iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunduğu konsolide gelir tablosunun değerlendirmeye alınıp bu gelir tablosunda yer alan ve isteklinin hissesine düşen kısım dikkate alınarak yeterlilik kriterini sağlayıp sağlamadığı yönünde bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İstekliler tarafından iş hacmini gösteren belge olarak faturaların da sunulması mümkün olup, bu durumda ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için istenen yeterlik kriterlerini sağlayamayan isteklilerin geriye doğru altı yıla kadar olan faturaların sunulmasında, fatura sunulmayan yıllara ait iş hacmi değerinin sıfır olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Mali yeterlilik ile ilgili kriterlerin iş ortaklığı olarak ihaleye katılma durumunda her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İsteklilerin mali yeterliliklerine ilişkin sundukları belgelerden gelir tablosu ve faturaların bir arada değerlendirilebilmesi ve gerçekleştirilen faturaların net satışlar tutarına eklenmesi gibi bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İsteklinin sunmuş olduğu iş hacmine ilişkin belgelerin yapılan güncelleme sonucunda beş yılın ortalamasının teklif tutarının %25’ini karşılaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  2015 İhalesinde sadece 2012 yılına ait mali tablonun sunulması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İsteklilerin ihale tarihinden bir önceki döneme ait sundukları gelir tablosundaki cironun baz alınması gerektiği, bu kriterin sağlanamaması durumunda isteklinin lehine bir durum oluşturacaksa diğer yıla ilişkin cironun da değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Mali tablolardaki birbirinden farklılıklar bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Sunulan gelir tablolarının tüm sayfalarının SMMM tarafından onaylanması gerekmektedir.

  Devamını Oku