1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  idari şartnamede belirlenmiş olan benzer işin ihale konusu işin tanımıyla birebir olması rekabeti daraltır mı?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  "Harita mühendislik danışmanlık hizmetleri, yersel yöntemle sayısal halihazır harita üretimi” işinde maddesindeki düzenlemenin “Otoyol, Devlet Yolu veya İl Yolu projelerine altlık olacak sayısal şeritvari halihazır haritaların yersel yöntemle üretimi,

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  İşin içerisinde kalorifer bakımı gibi hizmetlerin olduğu ihalede benzer işin "kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işleri" olarak tanımlanması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  “Bu ihalede benzer iş olarak; temizlik işi ile ilgili olarak kamu hastanelerinde yapılmış malzemeli genel temizlik işleri, yemek işi ile ilgili olarak kamu hastanelerinde yapılmış malzemeli yemek hizmet alım işleri kabul edilecektir” düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  İhale konusu iş kapsamında teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde görev alacak doktorların yanı sıra hasta kabul, şoför, temizlik elemanı, teknisyen, idari personel, büro elemanı gibi teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmayan çeşitli nitelikte personelin de bulunduğu ihalede şartnamede benzer işin “koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetleri” şeklinde belirlenmesi rekabet ilkesine aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Binaların ikmal ve çevre düzenlemesine ilişkin iş deneyim belgesi B.III grubu işler kapsamında değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  B/III Grubu B/II Grup işleri kapsamakta mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Bitümlü sıcak karışım ya da sathi kaplama işine ilişkin iş deneyim belgesi benzer iş kapsamında nasıl değerlendirilir?

  Devamını Oku