1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Özel iletişim ve kargo şirketlerinin kendi adına yaptığı ilan ve reklamlardan vergi alınabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Bina İnşaat Harcı Matrahının Hesaplanması. Her bir konut veya işyerinin ayrı ayrı inşaat yüzölçümleri dikkate alınarak mı inşaat harcı hesabı yapılır?

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Elektrik ve havagazı tüketim vergisi matrahına neler dahildir? Güç bedeli, güç aşım bedeli, kapasite bedeli, reaktif enerji bedeli vb.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Alışveriş merkezi içinde yer alan görsellerde ilan ve reklam vergisi uygulaması

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Süresinden sonra verilen ilan ve reklam beyanında kesilecek ceza usulsüzlük cezası mıdır vergi ziyaı cezası mıdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediye meclisi tarafından kararlaştırılan asfalt tahrip ücretinin, belediye ile protokol imzalayan şirket tarafından daha düşük olarak yatırılması mümkün müdür? Belediye protokol yaparak belediye meclisince belirlenen gelirlerin altında gelir toplaması yapabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediye şirketleri tarafından elde edilen karların, şirket ortağı olan belediyeye aktarılmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediyece sunulan su hizmetinin bedelinin belediyeye geç ödenmesi nedeniyle yürütülen gecikme zammı için KDV hesaplanması gerektiği.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Zamanaşımına uğratıldığı iddia edilen emlak vergilerine yönelik olarak gerekli haciz işlemleri yapılmakta olduğundan, ilgili idareler nezdinde girişimler yapıldığından, borçluların mallarına haciz konulduğundan kamu zararı bulunmadığına ve tazmin hükmünün kaldırılmasına.

  Devamını Oku