1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Tahakkuk etmiş emlak vergilerinin tahsil edilmemesi ve zamanaşımına uğratılması kamu zararı mıdır? Bu noktada zamanaşımını kesen veya sürelerin yeniden hesabına neden olan hususlar ne şekilde dikkate alınacaktır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Kamulaştırılan taşınmazların emlak beyan değeri ile kamulaştırma değeri arasında farklılık olması halinde, kamulaştırma değeri üzerinden emlak vergisi tahakkuku yapılması ve vergi alınması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Bilardo salonu olarak geçen yerlerden eğlence vergisi alınması gerekir mi? Belediye gelirinin zamanaşımına uğratılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Tahsil zamanaşımı dolmayan belediye gelirlerinde tazmin hükmü verilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediye gelirlerini zamanaşımına uğratan kişiler kamu zararından sorumlu mudur?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  İçkili lokanta, birahane ya da restaurant adı altında müzik eşliğinde yapılan ve eğlence unsuru ağır basan yerlerden eğlence vergisi alınmaması belediyeler açısından kamu zararı mıdır, zabıta birimlerinin bunda sorumluluğu var mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Eğlence vergilerinin zamanaşımına uğratılması kamu zararı mıdır? Eğlence izin belgesinin olmaması eğlence vergisi alınmasına engel midir? Söz konusu gelirin zamanaşımına uğratan kimlerden ortaklaşa ve zincirleme tahsil edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediyelerde para cezalarının zamanaşımına uğratılması kamu zararı mıdır? Bundan dolayı kimler sorumlu tutulabilir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediyelerce işletilen kafeteryalarda, lokantalarda, belediye çalışanlarına indirim yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediye meclisi tarafından kararlaştırılan asfalt tahrip ücretinin, belediye ile protokol imzalayan şirket tarafından daha düşük olarak yatırılması mümkün müdür? Belediye protokol yaparak belediye meclisince belirlenen gelirlerin altında gelir toplaması yapabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediye şirketleri tarafından elde edilen karların, şirket ortağı olan belediyeye aktarılmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediyece sunulan su hizmetinin bedelinin belediyeye geç ödenmesi nedeniyle yürütülen gecikme zammı için KDV hesaplanması gerektiği.

  Devamını Oku