1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik hizmet alım ihalesinde çalışacak personel için “tercihen” yaş ve askerlik şartı getirilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Güvenlik İhaleleri

  Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi’nde yer alan kişinin bu belgenin düzenlenmesi için gerekli mezuniyet şartını taşımadığı tespit edildiğinden, anılan belgenin geçerli olmadığı anlaşıldığından, davacı şirketin teklifi değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  İhale ilan tarihinden önce alınmış alarm merkezine ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (TS 13257) teklif zarfında sunulacaktır düzenlemesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik hizmet alım ihalesinde fiyat dışı unsur belirlenirken alarm izleme ve panik butonlarına ilişkin TSE belgelerine yönelik fiyat dışı unsur belirlenebilir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik hizmet alım ihalesinde isteklilerden valilikçe düzenlenmiş Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesine sahip olmaları ve bu hizmeti en az 3 aboneye verdiklerini ispat etmelerine dair talep mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik ihalesinde amir olarak görev yapacak kişilerde genel kolluk kuvvetlerinde yönetici kadrosunda görev yapmış olma şartının getirilmiş olması işin niteliği sebebiyle ihale mevzuatına aykırı değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik ihalesinde güvenlik amirlerinin işe giriş çıkışlarında idarenin onayı şartının olması mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik Hizmeti ihalesinde teknik şartnamesinde “Mesai bitimlerinde çalışma ofisleri, ortak kullanım alanları ve bina içerisinde açık bırakılan ışıklarını söndürmek, muslukları kapatmak, varsa dikkat çekici durumları hemen ilgililere ve İdareye bildirmek” şeklinde bir düzenleme yapmak mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik Hizmet ihalesinde taşıtları kullanacak şoförler için eğer tüm mesaisini kurumda geçirmeyecek ise her hangi bir ücret öngörülmeyebilir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Özel güvenlik hizmetlerinin sunulmasında alarm sistemlerinin önemli bir yeri olduğu ve ihale kapsamında bu sistemlerin alınmasının hizmetin bir parçası olarak anlaşılması gerekmekte olup temel ilkelere aykırı olarak değerlendirilmemelidir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Güvenlik ihaleleri niteliği itibarıyla ve özel mevzuat düzenlemeleri ile farklı olsa da idarenin aşırı düşük sorgulama yapmaksızın ihaleyi en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakmak gibi iki seçimlik hakkını istediği şekilde kullanabilir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Güvenlik İhaleleri

  Özel güvenlik ihalesinde personel arasından yönetici olanlar için bazı (yaş, insan ilişkileri vb.) şartlar getirilmesi mevzuata uygundur.

  Devamını Oku