1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Ayıbın yüklenicinin sorumluluğu olan döşeme işi ile iş sahibinin sorumluğu olan kullanım hatasından ortaya çıktığı tespit edildiğinde, kullanım hatasından kaynaklanan zararın dışında kalan zarardan yüklenici sorumludur.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Ayıpların dış etkenlerle meydana gelme ihtimali olması ve açık ayıp niteliğinde bulunması halinde süresinde ayıp ihbarında bulunulmaz ise taraf hakkını kaybeder.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Yüklenici, iş sahibine olan borçlarına aykırı olarak, imâlini yüklendiği eserin ayıplı olması durumunda; açık ayıplarda Borçlar Kanunu'nun 359., gizli ayıplarda ise 362. maddeleri hükümlerine uygun olarak ihbarda bulunduğu takdirde, aynı Kanun'un 360. maddesinde tanınan haklardan yararlanabilir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Davacı şirket tarafından imara ve projesine aykırı olarak yapılan imalat ile bu nitelikteki imalatın yıkılması sebebiyle yapılan giderlerden iş sahibinin sorumlu tutulması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Eserin ayıplı olması halinde, iş sahibinin seçimlik hakları bulunmaktadır: Yeniden seçilecek uzman bilirkişi ile yerinde keşif yapılarak fabrikadaki su sızıntısının önlenmesi için yapılan poliüretan enjeksiyon işindeki ayıpların eserin reddini gerektirip gerektirmediği, başka bir anlatımla ayıbın kabule icbar edilemeyecek derecede olup olmadığı, bedel indirimini gerektirip gerektirmediği ya da onarımın mümkün olup olmadığı ve bunların miktarları konusunda rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Süresinde ayıp ihbarında bulunulmuş olduğundan bilirkişilerce belirlenen ayıp bedellerinin (nefaset bedelinin) de taşeron alacağından düşülmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Yüklenicilerin edimlerini kısmi olarak yerine getirmeleri halinde, yerine getirilen kısım için ücret alabilmeleri, eserin objektif ölçüler içinde amaca uygun olarak iş sahibi tarafından kullanılabilir durumda olmasına bağlıdır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Belli bir tarih itibariyle yüklenicinin eksik imalat yaptığı bilirkişi raporuyla da sabit olduğundan ve bu tarihten sonra yüklenici işe devam etmediğinden söz konusu eksik imalatların idarece tamamlandığı kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Ayıp ve Kusur

  Yapım işlerinde teminat süresince bakım sorumluluğunun kimde olduğu ve kapsamı hakkında görüş.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Davacı tarafça varlığı iddia olunan ayıplar kullanma ile ortaya çıkmıştır ve bu niteliği itibariyle ayıplar gizli ayıp niteliğindedir. Davalı yüklenicinin sorumluluğunun devam ettiği süre içerisinde ve kesin kabul tutanağı ile bu ayıplar belirlendiğine göre, davacı idarenin bu konudaki iddialarının incelenmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Eksik iş, hiç yapılmayan iştir. Ayıplı yani kusurlu iş ise, yapılan işlerdendir. Ayıplı iş-eserde sözleşme ve yasa hükümlerine göre normal olarak bulunması gereken niteliklerin bulunmaması ya da bulunmaması gereken bozuklukların bulunması söz konusudur. Sözleşmenin devri halinde taraf değişmiştir ve artık yüklenici sözleşmeyi devralan kişidir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Devam eden bir sözleşmede seçimlik ceza mahiyetinde bulunan bir düzenlemeye dayalı olarak, iş sahibi de kusurlu olduğundan ceza bedeli talep edemez.

  Devamını Oku