1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  Banka referans mektubu üzerinde düzenlenme tarihi olması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  Banka referans mektubu örneğinin aslına uygunluğunun noter yerine ilgili bankanın bir şubesi tarafından onaylandığı yeterli olur mu?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  Banka referans mektubunun hangi tarihli olması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  İhale dokümanında banka referans mektubu istenildiğine dair düzenlemenin yapılması gerekli midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatın, teklif edilen bedelin %10’undan az olmaması koşulu mevduat ve kredi tutarları toplanmak suretiyle sağlanabilir mi?  

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  Banka referans mektubunda, asıl belge başka bir banka şubesi tarafından “aslı gibidir” yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  Tarihi olmayan banka referans mektubunda yer alması zorunlu olmamakla birlikte ihaleyi yapan idarenin ve başvuruya konu ihalenin adının da yer alması, söz konusu belgenin ilgili banka tarafından ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında düzenlenmiş olduğuna karine teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  Basiretli tacir olarak hareket etme yükümlülüğü doğrultusunda, teklif kapsamında sunulacak belgelerin sunuluş şekline uygun biçimde tam ve eksiksiz olarak temin edilmesi hususunda nihai sorumluluk isteklilerdedir. Gerçekte banka referans mektubu yeterli olsa da, sunulan belgede yer alan tutarlar banka hatasıyla da olsa istenilen oranı karşılamıyorsa bu bilgi eksikliğine girmez.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  İlgili bankadan temin edilen, ilgili banka tarafından düzenlenmiş banka referans mektubunda düzenleme tarihi bilgisinin yer almaması, belgede ihale ve idarenin adlarının bulunduğu da dikkate alınarak belgenin esasını etkiler nitelikte değildir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  Banka referans mektubunun fotokopisinin, aynı bankanın bir başka şubesince “aslı gibidir” şerhi düşülerek iki yetkilisi tarafından imzalanmış suretinin sunulması mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  İhalede banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olup ilan tarihinden önce düzenlenen banka referans mektubu bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamaz.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Banka Referans Mektubu

  “Yukarıdaki bilgiler firmanın isteği üzerine düzenlemiş olup, hiçbir taahhüdü tazammum etmez” bilgilerini içeren banka referans mektubu sunan isteklilerin, sundukları belge ihale dokümanı kapsamında verilen standart forma aykırılık oluşturmaktadır. Bu itibarla, standart forma aykırı banka referans mektubu sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

  Devamını Oku