1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık hizmet alım ihalesi kapsamında gerçekleştirilen aşırı düşük teklif açıklamasının üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık Hizmet Alım İhalesinde Dokümanda Gerekli düzenlemeler yapmak ve Kanunda belirtilen limit altında kalmak kaydıyla hizmet alım ihale uygulama yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılabilir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  İhaleye ait projeler istekli tarafından yapım işi sözleşmesi kapsamında da alt yüklenicisine hazırlatılmış olsa dahi isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir olarak kaydedilir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık hizmet alımı Kanunda belirtilen limitlerin altında kalması sebebiyle hizmet alımı olarak ihaleye çıkılması durumunda iş deneyim belgesi değerlendirilmesi yine de Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama yönetmeliği çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Benzer iş olarak kabul edilecek işlerin tanımında yer alan “… inşaatlarının kontrollük ve danışmanlık hizmetleri” ifadesindeki danışmanlık hizmetleri ifadesinden Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinde yer verilen danışmanlık hizmetleri içerisinde yer alan proje hazırlama hizmetleri anlaşılmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık işi olup da limitten dolayı hizmet ihalesi olarak yapılan alımlarda, iş deneyim belgelerinin danışmanlık hizmet alım ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık ihalelerinde teknik teklif zarfında mali teklifin ayrı bir zarf içinde sunulmaması mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin Danışmanlık hizmet alımlarında uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık kapsamında olup da hizmet alımı olarak gerçekleştirilen ihalelerde aşırı düşük sorgulama yapılmadan ihale sonuçlandırılması mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık kapsamında olan bir iş, yaklaşık maliyet tutarından dolayı hizmet alımı olarak gerçekleştirilirse de hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Yapım işine ilişkin doğrudan teminle yapılmış danışmanlık işini (mekanik projeler) yapan proje müellifi olarak imzası bulunan şahsın, yapım işi ihalesine katılan şirkette şirkette %1 pay sahibi olması durumunda teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerdeki aşırı düşük teklif sorgulaması formulü danışmanlık hizmet alımı bir hizmet alım ihalesi olarak gerçekleştirilmiş olsa dahi uygulanması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku