1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 51 (g) maddesine göre kiraya verilebilir, ancak, tahmini bedelin doğru tespit edilmesi gerekir. Tahmini bedelin 450.000,00 TL olarak hatalı tespit edilmesi sonucu 456.000,00 TL bedelle ihale edilerek kiraya verilen gayrimenkullerden 892.800,00 TL’lik kamu kaynağında artışa engel olunmak suretiyle kamu zararına neden olunduğu ve sorumluluğun tahmini bedeli tespit komisyonu üyeleri ile üst yöneticiye ait olduğu anlaşılmaktadır.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında yapılan taşınmaz satışına ilişkin ihale kararı üzerinden damga vergisi alınması gerektiği.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Doğalgaz dağıtım şirketi bir kamu hizmetini yerine getirdiğinden ve bu kazı işlemi kısmi bir kazı olmaktan ziyade şehrin tamamını kapsayan bir çalışma olduğundan asfalt kaplama bedeli olarak belediye meclisince belirlenenden daha az ücret alınması mümkündür.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ihalelerde, rekabetin engellenmesine ve kimlerin ihalelere katılıp kimlerin ihalelere katılamayacağına yönelik detaylı bir karar.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi hükmü uyarınca ancak Devlete ait taşınmazlarda bu madde uygulanabileceğinden Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazın kiralama ihalesi bu fıkra kapsamında yapılamaz.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Belediyelere bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelir ve gider arasındaki olumlu farkın belediyeye aktarılmaması kamu zararıdır ve ilgililer bundan sorumludur.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Otoparklardan elde edilmesi gerekli gelirler zamanaşımına uğratılmadığından ve gerekli takibatlar yapıldığından otopark bedelinin düşük tahsil edilmesi kamu zararı değildir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  İşletme hakkının kiraya verilmesi karşılığında Katma Değer Vergisi alınmaması genel bütçe dışındaki idareler, belediyeler, için kamu zararı anlamına gelmeyeceğinden ilişilecek bir husus bulunmadığına konunun Maliye Bakanlığınca ele alınması gerektiğine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Belediyeler tarafından şirketlerine taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 51 g maddesine göre verilmesinde sakınca olmamakla birlikte, böyle bir kiralamada dikkat edilmesi gerekli unsurlara riayet edilmemesi incelemeyi gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Belediye tarafından belediye şirketine kiralanan bir taşınmazda kullanılması amacıyla belediye şirketinin faaliyeti için gerekli malzemelerin belediye bütçesinden alınması mümkün müdür? Bu kapsamda lazer veya epilasyon cihazı alımlarının belediye tarafından mı yoksa belediye şirketi tarafından mı yapılması gerekir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Belediye taşınmazları belediye şirketlerine pazarlık 51 g maddesine göre verilebilir mi? Ancak, hem ihalesiz kullanım hem de pazarlıkla verilirken nelere dikkat edileceği kararda detayı ile yer almaktadır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Otaparkların ve taşınmazların (restaurant, büfe ve fırın) … Belediyesi tarafından, Belediye Şirketi …, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi gereğince, pazarlık usulüyle ihale edilerek kiralanmış olmasının yasal düzenlemelere uygun olduğu.

  Devamını Oku