1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Elektronik İhale

  Müteahhitlerin YAMBİS Kaydı İdare Tarafından Elektronik Ortamda Sorgulanabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Mal Alımlarında Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılması Hukuken Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Geçici Teminat

  Başka Usul ve Esaslara Göre Gerçekleştirilen İhalelerde Geçici Teminatın Yüzde 3ünden Fazlasının Gelir Olarak Kaydedilmesi

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Geçici Teminat

  Başka Usul ve Esaslara Göre Gerçekleştirilen İhalelerde Geçici Teminatın Yüzde 3ünden Fazlasının Gelir Olarak Kaydedilmesi

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Geçici Teminat

  Başka Usul ve Esaslara Göre Gerçekleştirilen İhalelerde Geçici Teminatın Yüzde 3ünden Fazlasının Gelir Olarak Kaydedilmesi

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  İhalenin İptaline Yönelik Olarak İstekliye Tebliğ Edilen Yazıda İhalenin İptaline Yönelik Başvuru Merci ve Süresi Belirtilmedi İse 60 Gün İçinde de Dava Açılabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Hileli Araç Kullanmak Gerekçesi İle Yasaklanan Firmanın Açtığı Haksız Fesih Davası Sonuçlanmadan Yasaklanmaya Yönelik Açtığı Davanın Sonuçlanması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Damga Vergisi

  İhalelerin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Çerçevesinde Değerlendirilmesine Dair Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Kamulaştırılan Taşınmaz İdare Tarafından İhtiyaç Kalmadığı Gerekçesi İle 2886 Sayılı Kanun Çerçevesinde İhaleye Çıkarılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Damga Vergisi

  TOKİ İhalelerinde Hakedişten Kesilen Damga Vergisine İlişkin Olarak Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Damga Vergisi

  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün Gerçekleştirdiği İhalelerde Damga Vergisinin Durumu Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Damga Vergisi

  Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrası Kamu İhalelerinde Döviz Kazandırıcı Faaliyete Bakış Açısına Dair Vergi Dava Daireleri Kurulu Bakış Açısı

  Devamını Oku