1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale Dokümanına İtiraz İçin İstekli Sıfatına Haiz Olunması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Benzer İş

  Benzer İşe Yönelik Olarak Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu’nun Karar Verilmesine Gerek Olmadığı Gerekçesiyle Başvuruyu Reddetmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu’nun Karar Verilmesine Gerek Olmadığı Gerekçesiyle Başvuruyu Reddetmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tıbbi Cihaz Alım İhalelerinde KİK’İn Teknik Görüşe Göndermeden Verdiği Kararlar Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde Mikrobiyolojik Analiz Raporu Yeterlilik Kriteri Olarak Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu’nun Teknik Görüşe Göndermeden Şikayet Başvurusunu Sonuçlandırması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Ticaret Sicilin İhalede Sunulmaması Sonradan Tamamlatılabilecek Bir Eksiklik Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hata İle İlgili KİK kararını iptal eden mahkeme kararı

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  ŞİKAYET BAŞVURU SÜRESİ İHALE TARİHİNDEN Mİ YOKSA İHALE KARARININ TEBLİĞ’NDEN İTİBAREN Mİ BAŞLAMAKTADIR?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Güncel Resmi Rayiçlerin Olduğu Kalemler İçin Fiyat Teklifi Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İPTAL EDİLEN İHALEDE KİK’E İTİREZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN İTİRAZ EDİLEN KONU İLE İLGİLİ OLMAMASI GEREKÇESİYLE BAŞVURUNUN REDDEDİLMESİ HUKUKA UYGUN MUDUR?

  Devamını Oku