1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  ihale üzerinde bırakılan istekli ve ihaleye teklif sunan diğer isteklilerin bilanço ve gelir tablosuna ilişkin yeterlik kriterlerini sağlamadığı doğrultusundaki bir iddia somut bir iddia mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtirazen Şİkayet Başvurularında İddiaların Somut Olması Gerekliliği Hakkında Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Somut İddia Olmayan İhalelere Yönelik Şikayet Başvurularının İncelenmesi

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale Üzerinde Kalma İhtimali Olmayan Firmaya Ait Şikayet Başvurusu Değerlendirilmesi Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Pilot Ortağın Yöneticilerinin TC Kimlik Numarasının Bulunmaması Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Bir Bilgi Eksikliği Midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Bir Başka ihaledeki hukuka aykırılığın diğer ihaleyi etkileyeceğine yönelik iddia hukuka uygun bir iddia mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hataya Dair Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Yeni Bir Hukuki Durum Yaratan Husus Yeni Bir Başvuru Süreci Başlatacak Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Fotokopi olarak sunulan belge kabul edilebiilir mi? Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş Denetleme Belgesinin Tam Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Ortaklık Durum Belgesinin Sunulması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yükleniciye İade Edilen Kesin Teminatın Geri İstenilmesine Yönelik Açılan Dava da 6183 sayılı Kanun Doğrultusunda Açılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklifler İçin Üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alınması Hukuka Uygunluk Arzedecek Midir?

  Devamını Oku