1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan Temine İlişkin Akdedilen Sözleşmenin Hükümlerine Aykırılık İdari Davanın Konusu Mu Olacaktır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı idare beyanında yer almakla birlikte piyasa araştırması doğrultusunda doğrudan temin limiti altında gerçekleştirilenm işlemler doğru olarak gerçekleştirilmiş midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilen Bir Alımın İdare Mahkemesince İptali Sonrası Yine Doğrudan Temin İle Alınması Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilen Bir Alımda Bir Başka İlde 500,00 TL ye yapılan bir işin idare tarafından 10,00 TL ye bir firmaya yaptırılmasının ticari hayatın olağan akışına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal istemi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yoluyla ... Medikal Sistemler A.Ş. ile yapılan sözleşmenin feshedilerek, 4734 sayılı Kanun'un 19. maddesine istinaden açık ihale usulüyle gerçekleştirilmesi talebiyle yapılan başvursunun reddi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Telefon Hizmetleri, SMS vb hizmetler e-posta yolu ile teklif alınarak mı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Mi İhale Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan Temine Yönelik Açılan Davada Dava En Geç Hangi Tarihe Kadar Açılmalıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan Temin Yöntemiyle 22/B Kapsamında Yazılık Programı Alınması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından ötürü söz konusu alımın ortaklarından birisinin alım sürecinde yetkililerden birisinin akrabasından olan şirketten alınması mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından ötürü 4734 sayılı Kanunun 11’nci maddesinde belirtilen “ihaleye katılamayacak olanlar” çerçevesinde sorgulama yapılmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

  Devamını Oku