1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Geçici Teminat

  Teklif Süresi Dolan İstekli Teklif Süresini Uzatma Talebi Tarafına Yapıldığında Uymakla Yükümlü Müdür? Bu nedenle geçici teminatın gelir kaydedilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Geçici Teminat

  Hakkında kamu davası açıldığından dolayı yasaklılık kararı alınan isteklinin ihaleye katılması durumunda geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Geçici Teminat

  Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi Yanıltıcı Olan Firmanın Geçici Teminatı Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Geçici Teminat

  Usulune Uygun Olarak Gönderilmeyen Davet Yazısına Cevap Verilmediği Gerekçesiyle Geçici Teminatın Gelir Olarak Kaydedilmesi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Geçici Teminat

  Sözleşme İmzalamaktan İmtina Eden İsteklinin Geçici Teminatı Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Geçici Teminat

  Yasaklanan Firmaya İlişkin Olarak Geçici Teminat Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Geçici Teminat

  Haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesi nedeniyle, yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacak durumda olanlar geçici teminatı iade edilecek midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Geçici Teminat

  Geçici Teminat Süresini Uzatıp İdareye Teslim Eden Firma İlaveten Bir Beyan Sunması Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Geçici Teminat

  Üzerinde Geçici Teminat Mektubu İbaresi Yazılmayan Mektup Geçerli Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Geçici Teminat

  Hakkında Mahkeme Kararı Olduğu İçin İhale Dışi Bırakılan Firmanın Geçici Temianatı Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Geçici Teminat

  İsteklileri Tereddüde Düşürülmesi Durumunda Geçici Teminatın Gelir Olarak Kaydedilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Geçici Teminat

  İhale Sözleşmesinin İmzalanması Sürecinde İdare Kaynaklı Hatalar Kaynaklı Olarak Sözleşme Akdedilmemiş İse Geçici Teminatın Gelir Olarak Kaydedilme İşlemi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku