1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Geçici Teminat

  Hakkında Mahkeme Kararı Olduğu İçin İhale Dışi Bırakılan Firmanın Geçici Temianatı Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Geçici Teminat

  İsteklileri Tereddüde Düşürülmesi Durumunda Geçici Teminatın Gelir Olarak Kaydedilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Geçici Teminat

  İhale Sözleşmesinin İmzalanması Sürecinde İdare Kaynaklı Hatalar Kaynaklı Olarak Sözleşme Akdedilmemiş İse Geçici Teminatın Gelir Olarak Kaydedilme İşlemi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Geçici Teminat

  İhale tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Borcu Bulunan Firmanın Sözleşmeye Davet Edilmesi Durumunda Sözleşme İmzalar İse Geçici Teminatı Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Geçici Teminat

  İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde "Ulusal güvenliği tehdit eden legal görünümlü illegal yapı" olarak tanımlanan ve Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) ve başka terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen istekliler ile istekli tüzelkişinin kurucu, ortak, müdür, mümessil, vb. yetkili kişilerinden herhangi birinin; Rüşvet, Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık, Resmi belgede sahtecilik, İhaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya ihale mevzuatı ile ilgili herhangi bir suçtan bir cezaya mahkûmiyeti, (hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları dâhil), mahkeme veya idari bir karar ile ihaleden yasaklı hale gelmesi hallerinde istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” düzenlemesi uyarınca geçici teminatın gelir olarak kaydedilmesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Geçici Teminat

  İhale tarihi itibarıyla haklarında kamu davası açılanların geçici teminatlarının gelir olarak kaydedilmesine gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Geçici Teminat

  Geçici Teminat Mektubundaki İhale Dokümanı Hükümleri ifadesi Yerine Şartname Hükümleri İfadesinin Yazılması Hukuka Uygunluk Arzedecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Geçici Teminat

  İhaleden sonra sözleşmeden önce hakkında kamu davası açılan istekli için yapılması gereken işlemler nelerdir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Geçici Teminat

  Yasaklılık ve Geçici Teminatın Gelir Olarak Kaydedilmesi İle İlgili Ayrıntılı Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Geçici Teminat

  Teminat Mektubunda “G... İnşaat Tekstil Gıda Otomotiv İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi” olmasına rağmen anılan ihaleye sunulan geçici teminat mektubunda ticaret unvanının “G.. İNS TİC LTD STİ” olması hukuka aykırılık arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Geçici Teminat

  Verilen vekaletname ile teklif mektubunu imzalayan kişinin yasaklı olması durumunda isteklinin geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Geçici Teminat

  Aynı İhaleye Biri Doğrudan Biri Dolaylı Olarak Teklif Veren İsteklinin Geçici Teminatı Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku