1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Kapsam

  Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin İhaleleri İçin Kamu İhale Kurumu’nun İnceleme Yetkilisi Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Kapsam

  Teşebbüs ve İşletme Tanımı Nerede Açıklanmıştır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Kapsam

  Banka promosyonu Bir Kamu Geliri Olduğundan İlgili Kamu İdaresinin Bütçesine Gelir Olarak Kaydedilmesi Gerekmekte olup gerekli harcamalarında ihale mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmekte aksine hareket edenler hakkında soruşturma açılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Kapsam

  Tıbbi cihazların bakım onarım hizmetlerinin satın alınması ve bu amaca yönelik personelin hazır olunmasının talep edilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Kapsam

  Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı çerçevesinde ihale dokümanında Radyoloji Uzmanı ile Röntgen Teknisyeninin çalıştırılmasının istenilmesi 657 sayılı Kanuna aykırı değildir, hizmet alımı bünyesinde personel olabilir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Kapsam

  Özel hukuk kişilerinin 4734 sayılı İhale kapsamında ele alınabilmesinin şartları, organik veya idari bağlantı kavramları nelerdir? Adalet teşkilatını güçlendirme vakfının adalet hizmetine yardımcı ve ona bitişik olarak kamu hizmeti yerine getiren ve ağırlıklı olarak kamusal bir nitelik taşıması dolayısıyla kamu tüzel kişiliğine yaklaşan yeni bir müessese olduğundan, anılan vakfın 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında kabul edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Kapsam

  Taşınmaz karşılığı belediye hizmet binası yapımı ve dükkanların satışı ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Kapsam

  Vakıf üniversitesi hastaneleri Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Kapsam

  Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunla Kurulmuş Olmasına Rağmen, Özel Hukuk Tüzel kişisi olup Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi midir? Bu tür kişiliklerin ihale kanunu kapsamında olup olmadığının ölçütleri neler olabilir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Kapsam

  Ameliyathane hizmeti alım işi kapsamında (anestezi uzmanı- hemşire-sağlık memuru-1 personel ve ameliyatlarda kullanılacak her türlü sarf malzemesi ile 4 adet tam otomatik anestezi cihazının) bulunması Devlet Memurları Kanunu’na aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku