1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Ayrı Satır Açılan İhalede Asgari İşçilk Maliyetinden Düşük Bir Fİyat Teklifi Verilebilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Sözleşme Tasarısında Yer Alan İhbar Ve Kıdem Tazminatları Hakkında Mahkeme Kararı,

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Yüklenici firmanın hak edişini almasa bile en geç ayın 7. gününde işçi alacaklarını ödemesi yönünde getirilen zorunluluk hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Teknik Şartname’nin 60. maddesinde "izin - rapor vb" sebeplerle işe gelemeyenlerin yerine personel eksikliğinin firma (yüklenici) tarafından karşılanacağının düzenlenmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Teknik Şartname'de yer alan mülakat komisyonu oluşturulması ve mülakatta kabul edilmeyen personelin firma tarafından çalıştırılamayacağına ilişkin şartın hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Personelin işe alımı ve işten çıkartılmasında ihaleyi gerçekleştiren idarenin onayının aranması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Engelli Personelin Sayısının Yanlış Olarak Belirtildiği İhalede Hesaplamalar Nasıl Yapılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İdarenin onayı olmayan hiçbir personeli çalıştırmayacağı düzenlemesi hukuka uygun bir düzenleme midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Kıdem Tazminatlarının Yüklenici Tarafından Ödeneceğine Dair İhale Dokümanında Yer Verilen Hükümler İhalenin İptaline Sebebiyet Verir Mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Engelli İşçiler için verilen hazine teşviği gözönüne alınarak verilen fiyat teklifi kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Resmi Bayramlarda Yapılacak Fazla Mesailer Hangi Durumlarda Teklif Vermeyi Engelleyecektir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Çalıştırılacak personele fazla çalışmaya yönelik şartnameye bir hüküm konulmaması ihalenin iptalini gerektirecek bir sebep midir?

  Devamını Oku