1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İş hacmini gösteren toplam cirosunu" gösteren belge olarak 2. sınıf tüccar işletme hesap özetinin sunulması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Bilanço bilgileri tablosu ile işletme ayrıntılı gelir tablosunda yer alan öz kaynak oranlarının uyumsuzluk isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi Yoksa Bilgi eksikliği kapsamında yeni bilgiler mi alınması gereklidir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Ortak girişim olarak girilen ihalede isteklinin iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunduğu konsolide gelir tablosunun değerlendirmeye alınıp bu gelir tablosunda yer alan ve isteklinin hissesine düşen kısım dikkate alınarak yeterlilik kriterini sağlayıp sağlamadığı yönünde bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku