1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli Malı’na ilişkin Belgelendirmeyi TOBB veya TESK yapabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  İhaleyi gerçekleştiren idarece detaylı bir gerekçe gösterilmeksizin yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması yönünde düzenleme yapılmadığından bahisle ihalenin iptali hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  TMS FX2” model hasta başı monitörünün yerli katkı oranı nedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malı teklif eden isteklilere uygulanacak fiyat avantajının %1 olarak belirtilmesi mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  27.11.2014 tarihinde ilanı yapılan ihalede yerli mallarına yönelik olarak fiyat avantajının henüz Kurum tarafından liste yayımlanmamış olması nedeniyle, anılan işte yerli malı avantajı uygulanamayacaktır.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı sağlanabilmesinin yalnızca “mal alımı” ihalelerinde yapılabileceğinin hükme bağlanması karşısında, yapım işlerinde avantaj uygulanamaz.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  İsteklinin yerli malı belgesinin değerlendirilerek fiyat avantajından yararlandırılması gerekir.

  Devamını Oku