1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale İptali

  İhale komisyonu kararının onaylanması halinde 5 günlük süre geçtikten sonra takdir yetkisine dayalı olarak ihalenin iptal edilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale İptali

  Teklifler açıldıktan 2,5 ay sonra ihalenin iptali hukuken mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale İptali

  Yaklaşık Maliyetin Altında Teklif Sunan Tek İsteklinin Bulunduğu Gerekçesiyle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin Kısımlara Ayrılarak İhaleye Çıkılmasında İş Bitirme ve Kendi Malı Araçlarının İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin İptal Kararına Karşı Başvuru Merci Bildirilmemiş İse Süre Zamanaşımı Söz Konusu Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin İptaline Yönelik Olarak Kaç Gün İçinde Dava Açılabilecektir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale İptali

  Dört isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak beş isteklinin teklifinin geçerli sayıldığı, geçerli teklif veren beş istekli arasında en avantajlı birinci teklifin KDV hariç …. ile davacı şirket tarafından verildiği, anılan ihalede benzer ihalelerdeki kırım oranının yakalanmadığı, tekliflerin piyasa rayiç bedelini yansıtmadığı ve ihalede yeterli rekabet ortamı oluşmadığından bahisle ihalenin iptali hukuka uygunluk arzedecek midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale İptali

  İhalede Tek Teklifin Kalmış Olması İhalenin İptal Edilmesi İçin Uygun Bir Sebep Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale İptali

  İhalede Tek Teklifin Kalmış Olması İhalenin İptal Edilmesi İçin Uygun Bir Sebep Midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu'nun ihalenin İptali Kararlarının İptali Kararının Hukuka Aykırı Olduğunu Ortaya Koyan Mahkame Kararı

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale İptali

  İhale sürecinde yeni ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda ihalenin iptal yetkisinin hukuka uygun olup olmadığına ilişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin İptal Edilmesinin Hukuka Uygun Olmadığına Dair Bir Mahkeme Kararı

  Devamını Oku