1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale İptali

  2 Kişinin Katıldığı Kiralama İhalesinin İta Amiri Tarafından İptal Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale İptali

  Fiyat dışı unsurlarla beraber belirlenen en avantajlı teklif ile sınır değer üzerinde kalan en düşük teklif fiyatı arasında 11.375.500,00 TL fark bulunması ihale iptaline gerekçe olarak gösterilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin İptaline Karşı Hem İtirazen Şikayet Hemde İdari Dava Açılmasına Yönelik Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale İptali

  Cep Telefonuna Gelen Tehdit Mesajları Sebebiyle İhalenin İdare Tarafından İsteklinin İptalinin Talebinin Yerine Getirilmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale İptali

  Sene Sonu Olması İş Yoğunluğu ve Ödemelerin Ertesi Yıla Kalacağı Gibi Sebeplerle İhalenin İptali Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale İptali

  2886 Sayılı Kanunda İhale Dokümanınındaki Hatalar Nedeniyle İhalenin İptaline İlişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin İptaline Karşı Doğrudan Dava Açılabilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale İptali

  Sözleşme İmzalandıktan Sonra İhale Öncesi Doküman Süreçlerinde Hata Olduğu Gerekçe Gösterilerek İhalenin İptalinin İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu’nun Teklif Sürelerinin Uzatılmasına Dair Düzeltici İşlem Kararı Verebilecek İken İhaleyi İptal Etmesini Değerlendiren Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale İptali

  Teklif Geçerlilik Süresini Uzatılması Mümkün Olmasına Rağmen KİK Tarafından İhalenin İptali Kararı Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu’nun Rekabet Oluşmadığı Gerekçesi İle Dokümandaki Hususlar Doğrultusunda İhaleyi İptal Etmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale İptali

  İhale komisyonu olarak yapılan değerlendirmede Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ihale ile ilgili olarak makine parkının revize edilerek yeniden ihaleye çıkılacağı bilgisi komisyona bildirildiğinden ayrıca rekabet ortamı oluşmadığından” gerekçesiyle söz konusu ihalenin iptal kararı hukuka uygun mudur? (Danıştay Kararı A-KİK)

  Devamını Oku