1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin İptal Edilmesinin Hukuka Uygun Olmadığına Dair Bir Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin iptalinin iptal edilmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının hukuka aykırı olduğuna ilişkin mahkeme kararı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale İptali

  Hizmet Alımı Olan İhalenin Yapım İşi Olarak Çıkılması İhalenin İptaline Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale İptali

  Dilekçede Bulunmamasına Rağmen KİK tarafından İhalede Tek Teklif Kalması Gerekçesiyle İhalenin İptaline Yönelik Karar Verilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale İptali

  Mali teklifinin idarenin güncellenmiş yaklaşık maliyetinin üzerinde olması nedeniyle bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak ihalenin iptaline karar verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale İptali

  Sadece Doküman Alanların Ve Teklif Verenlerin Sayıları Gözönünde Bulundurularak Aşırı Düşük Açıklaması Gerçekleştirilmeksizin İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale İptali

  Sözleşmede aykırılıkların ardarda kaç defa gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine yönelik düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale İptali

  Kurulun düzeltici işlem kararından sonra 3 tane teklif kalması gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale İptali

  Geçerli iki teklifin yaklaşık maliyetin %1,81 ve %2,21 daha düşük olmakla birlikte yaklaşık maliyete yakın olması ihalenin iptali için yeterli bir sebep olabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu’nun İhalenin İptalinin İptaline Yönelik Kararının Hukuka Uygun Olmadığı Doğrultusundaki Örnek Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale İptali

  Verilen fiyat tekliflerinin yaklaşık maliyete oranları nedeniyle ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale İptali

  Ödeneklerin İptal Edilmiş Olması Sebebiyle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku