1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Güncel Resmi Rayiçlerin Olduğu Kalemler İçin Fiyat Teklifi Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İPTAL EDİLEN İHALEDE KİK’E İTİREZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN İTİRAZ EDİLEN KONU İLE İLGİLİ OLMAMASI GEREKÇESİYLE BAŞVURUNUN REDDEDİLMESİ HUKUKA UYGUN MUDUR?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Doküman Satın Alan İhaleye Teklif Vermeyen İsteklinin Şikayet Hakkı Bulunmamakta Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım işlerinde aşırı düşük belgeyle tevsik edilmesi mümkün olmayan durumlarda ne yapılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Fotokopi Belge Noter Tarafından Tasdik Hakkında Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Çed Olumlu Çed Olumsuz Belgelerinin İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale İptali

  Dilekçede Bulunmamasına Rağmen KİK tarafından İhalede Tek Teklif Kalması Gerekçesiyle İhalenin İptaline Yönelik Karar Verilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Dilekçede Bulunmamasına Rağmen KİK tarafından İhalede Tek Teklif Kalması Gerekçesiyle İhalenin İptaline Yönelik Karar Verilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Somut İddiaya İlişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malına ilişkin Belgelendirmenin Finansal Kiralama Sözleşmesi İle Yapılması Durumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İsteklinin Menfaatine Yönelik Düzeltici Kamu İhale Kurulu Kararının İptali Hukuken Mümkün Müdür?

  Devamını Oku