1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Mahkeme Kararı Üzerine Alınan KİK Kararına karşı da dava açılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Eşit Muamele Açısından İnceleme Yapılması

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Teknik Personel

  1 Yıldan Beridir Şirket Bünyesinde Çalışması Zorunlu Anahtar Teknik Personel Şirketin Merkezinde Değilde Bağlı Şirketlerde Çalışması Hukuken Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplandığı Ve İhalenin İptal Edildiğine Dair İddialar İçin KİK’e Başvuru Süresi Ne Zaman Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Yıllara sari işlerde Motorlu Taşıtlar Vergisinin Güncellenmesinin Yapılmaması Hukuka Aykırı Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Benzer İş

  İş bitirme belgesine konu iş kapsamında kazı ve temel imalatlarının yapılmadığı, dolayısıyla bir binanın baştan sona inşaatı işinin gerçekleştirilmediğinden bahisle BIII olarak değerlendirilmemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Deneyim Belgesinin Güncellenmesi Hakkında Karar

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale İptali

  Mali teklifinin idarenin güncellenmiş yaklaşık maliyetinin üzerinde olması nedeniyle bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak ihalenin iptaline karar verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İdarenin İlçe Trafik Komisyonu’na Uygun Nitelikte Araçlar Olup Olmadığı Araştırılmadan İhalenin Sonuçlandırılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Beton Harcı İçin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Nasıl Gerçekleştirilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Açıklaması Hakkında

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu Gerekçe Göstemeden İtirazen Şikayet Başvurusunu Reddetmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku