1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Bir hastane tarafından ihale kapsamındaki bir işi şartname hükümlerine uygun yerine getirmeyen yüklenici bir başka hastane tarafından “, " İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı" kapsamında değerlendirilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Hastanede iş ve meslek ahlakına aykırı hareket eden yüklenici bir başka hastanenin ihalesinden değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Para cezası kesilen yüklenici iş ve meslek ahlakına aykırı hareket etmiş sayılır mı?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İş ve meslek ahlakına aykırı davranışta bulunan tüzel kişilerde tüzel kişilerin ortaklarının iş ve meslek ahlakına aykırı davranmış kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Malı sıkıntılar nedeniyle sözleşme hükümlerini tamamlayamayan isteklinin iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Sözleşme hükümlerine riayet etmeyerek iş ve meslek ahlakına aykırı hareket eden bir firmanın aynı idareye iş ortaklığı kurarak teklif vermesi durumunda teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Hastaneye karşı gerçekleştirilen iş ve meslek ahlakına aykırı davranış aynı zamanda üst idareye karşı gerçekleştirilmiş kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Sözleşme konusu edimin ifasına başlanmaması halinin iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak kabul edilir mi?

  Devamını Oku