1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Davalı İdare Tarafından Ödenen Kıdem Tazminatlarına İlişkin İdarenin Açmış olduğu Rücu Davasının Sonucu

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt Yüklenicilik Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra Ancak İdareye Bildirimden Önce Gerçekleştirilen İmalatlar Salt Yüklenicilik Sözleşmesinde Yer Alacak Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdarenin Onayı Olmaksızın Alt Yüklenicilik Yapan Kişinin Durumu Ne Olacaktır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlere ilişkin listeyi sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Biri işin iş ortaklığında bulunan yüklenicisine alt yüklenici iş bitirme belgesi de verilebilir mi?

  Devamını Oku