1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşine liişkin Aşırı Düşük Açıklamasına İlişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  MTV Egzoz Vb. Maliyetler İçin Aşırı Düşük Açıklamasında Önümüzdeki Yıllar İçin Hesaplama Yapılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Kullanılacak Araçlara İlişkin Fiyat Teklifi İle Açıklama Yapılabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Aşırı Düşük Açıklamasına İlişkin İddialar Ayrıntılı Verilmediği Gerekçesiyle Reddedilmesi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı düşük açıklamasına ilişkin amortisman süresini dolduran makinelerle ilgili olarak amortisman hesabında sıfır değerinin kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım işlerinde aşırı düşük açıklamasında resmî kurum tarafından yayımlanan fiyat analizlerinde yer alan katsayıların değiştirilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Geçici Teminat

  İhale tarihi itibarıyla haklarında kamu davası açılanların geçici teminatlarının gelir olarak kaydedilmesine gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale İptali

  Hizmet Alımı Olan İhalenin Yapım İşi Olarak Çıkılması İhalenin İptaline Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Satın Alınan Cihazların Amortisman Ömürleri Hakkında

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Teklif Mektubunda Rakam Hatası Nedeniyle İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin İtirazen Şikayet Başvurusunun İncelenmeden Redddedilmesi İşlemi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Şirketin Yüzde 100’üne Sahip Kişinin Diploması İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılması Durumunda Ortaklık İş Durum Belgesinin Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütü İle İltisaklı Olmakla İle İlgili Mahkeme Kararı

  Devamını Oku