1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Teknik Şartname'nin aktarılan maddesinde, ilçe sınırları içerisinde yapılan etkinlikler, sosyal faaliyetler ile resmî yarışmalara okulu temsilen gidecek öğretmen ve öğrencilerin taşınmasının ücretsiz olarak yapılacağı kurala bağlanmış olmakla birlikte, bunların sayısı ve/veya mesafesi konusunda bir belirlemeye gidilmediği gibi, herhangi bir üst sınır da belirlenmemesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede belirtilen hususlarla ilgili olarak ihalede yeterlilik kriteri belirlenebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı Olduğuna Dair Belge Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesi Konulabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Aselsan Kamu İdareleri Gibi İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşi İhalesinde Açıklamalar İdarenin Belirlemiş Olduğu Yaklaşık Maliyet Üzerinden Mi Yapılması Gereklidir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hata Nasıl Anlaşılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvurularında Yer Verilmeyen İddialara İtirazen Şikayet Başvurusunda Yer Verilmesi Durumunda İncelenmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin Kısımlara Ayrılarak İhaleye Çıkılmasında İş Bitirme ve Kendi Malı Araçlarının İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket Pay Defterindeki Oranların Bulunması Ortaklık Paylarının İhalede Sunulması İçin Geçerli Olabilecek Midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Benzer İş

  Ağaç Bakım Onarım İşinde Anıt Ağaç Bakım İşi İş Deneyim Belgesi Benzer İş Olarak Değerlendirilebilecek Midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyete Yönelik İtirazen Şikayet Başvurusu Ne Zaman Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İhale aşamasında sunulması gerekli olan belgelerde yüklenici ifadesi geçmesi sözleşme aşamasında sunulacağı anlamını getirir mi?

  Devamını Oku