1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kesinleşmiş Mahkeme Kararı (Hüküm) Olmamasına Rağmen Sözleşme İmzalanan Yükleniciye Sözleşme Sonrası Nasıl Bir İşlem Tesis Edilecektir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Geçici Konkordato Mühlet Kararından Sonra İstekli Sözleşme İmzalamaya Zorlanabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütleri İle İrtibatı Olduğu Tespit Edilenler İhale Dışı Bırakılabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  5 Yıl Süre İle İlgili İdarenin İhalelerinden Katılamayacağına Dair Karar Alınabilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütleri Sebebiyle Yargılanan Şirket Yetkilisi Sebebiyle İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  İhaleye Katılan İstekli Hakkında Kamu Davası Açılmış Olması Mı Yoksa Bu Davanın Kesinleşmiş Olması Mı Gerekmektedir İhalede Değerlendirme Dışı Bırakılması İçin?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Başka İhalelerde Terör Örgütleri İle İrtibatlı ve İltisaklı Olduğu Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılan İstekli Diğer İhalelerden Kontrol Edilme Zorunluluğu İdarenin Olduğu Gerekçesiyle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör İle İrtibat ve İltisak Hakkında Karar

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütleri İle İrtibat İltisak Hakkında Danıştay Kararı,

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütü Üyeliğine İlişkin İhale Dışı Bırakılmaya İlişkin Olarak Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütleri İrtibat İltisak İle İlgili Önemli Bir Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Konkordato İlan Eden Firma İhale Dışı Bırakılması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku