1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hata Virgülden Sonra 2 Hana ve 3 Hane Olması Konusu

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hataya Dair Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hata Nasıl Anlaşılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hataya Dair Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hata İle İlgili KİK kararını iptal eden mahkeme kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hataya İlişkin Örnek Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Aritmetik Hata

  0,005 TL lik fark isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Teklifte 1 kuruşluk hata elenme sebebi midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Miktar sütununda yer verilen tutar ile teklif edilen birim fiyat sütunundaki tutarın çarpımının aritmetik hata olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Miktar kısmı firma tarafından yuvarlanmasına rağmen, fiyatla çarpımı doğru olan bir teklif kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif mektubunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu ortaya çıkan sonucun virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı (0,42) sayıya yuvarlanarak mı yoksa (0, 42378296)olarak mı yazılması gerekmektedir ?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Aritmetik Hata

  4 TL'lik aritmetik hata nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde bu durumda ihale 2 milyon TL fazla bir meblağ ile başka bir istekliye bırakılacaksa isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadan değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku