1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Fotokopi Belge Noter Tarafından Tasdik Hakkında Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Apostil tasdik şerhi taşımayan ihale evraklarının doğruluğu

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Aslının Aynıdır Şerhi Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Mezuniyet Belgesinin Mezun Olunan Üniversite Tarafından Aslı Gibidir Onaylanması Yeterli Midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Başka Ülkeler Tarafından Düzenlenen İş Deneyim Belgesinin Özel Kişilerce İmzalanması Durumunda Büyükelçilik Tarafından Yapılan Tasdikte Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yabancı ülkede de yapılan işler gereği verilen iş deneyim belgelerini aslına uygun olduğu şerhi ile onaylayan ve sadece tercümanın imzasının doğruluğunu teyit eden ülke noterinin imzasına ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmesi durumunda isteklinin değerlendirmeye alınabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  ABD Washington Eyaleti noterinin imzasına ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İsteklinin belgesinin noterdeki önceki örneklerinden yola çıkarak noter tarafından aslının aynı olduğu şerhi ile onaylanması durumunda ihale komisyonu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belgeleri bir noter senedi olmayıp, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi kapsamındaki idari belgeler arasında yer almakta olup apostil tasdik şerhi taşımayan iş deneyim belgeleri hukuka uygun düzenlenmemiş sayılacaktır. Diğer kararlardan farklı olup yaklaşım değişmiştir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgesinde apostil tasdik şerhi yerine noter onayı yeterlidir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belge içeriği gerekçesiyle Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine tabi olup, iş deneyim belgesinde yer alan Azerbaycan idarelerinin yetkililerinin, imzasının ve mührünün doğruluğuna ilişkin apostil tasdik şerhi düşülmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belge içeriği gerekçesiyle Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine tabi olup, iş deneyim belgesinde yer alan Azerbaycan idarelerinin yetkililerinin, imzasının ve mührünün doğruluğuna ilişkin apostil tasdik şerhi düşülmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku