1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yabancı Dilden Gerçekleştirilen İşe Dair İş Deneyim Belgesi Şerhe Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İdare Kayıtlarında Geçerli Olduğu Belirtilen Hizmet Yeterlilik Belgesi Olmasına Rağmen Söz Konusu Hizmetin Durdurulduğu İddiası İhaleyi Gerçekleştiren İdare Tarafından İncelenmesi Gerekli Bir İddia Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Gelir Tablosunda SMM Kaşesi ve İken İmzası Bulunmaması İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Gerekçe Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İhale Dokümanına İtiraz Edilmediği İçin Kesinleşen Standart Formun İhale Dosyasında Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Tüzel Kişilerde Ortaklığın Son Durumunu Gösteren Belgenin Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin sunulmadığı ihalede isteklinin teklifi kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Ortaklık Durum Belgesi Tamamlatılabilir Bir Belge Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  TOBB Tarafından Düzenlenen Kapasite Raporuna İlişkin Belge Kabul Edilebilir Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Özel Güvenlik Faaliyet Belgesinin Süresinin Dolması Ve Yeni Başvuru Sürecinin Devam Etmesi Durumunda İhaleye Katılmasında Bir Sorun Oluşturacak Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İstenilen Asfalt Plentinin Kapasitesinden Daha Yüksek Kapasiteli Asfalt Plenti Sunulabilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Anonim Şirketlerde Bir Yıldır Şirketin Yüzde 51’inin Ortağı İle İlgili Belgelendirme Nasıl Yapılacaktır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Ortaklığın 1 Yıldan Beri Devam Ettiği Ortaklık Pay Defterindeki Düzenlemelerinden Anlaşılıyor İse is deneyim belgesi kullanılan kişinin Anonim Şirketi’nin ortaklık durum belgesinin düzenlendiği 05.09.2018 tarihinden geriye doğru kesintisiz bir yıl %50’den fazla ortağı olma şartını sağlayıp sağlamadığı nasıl tespit edilecektir?

  Devamını Oku