1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığı Beyannamesinde Şirketlerin İsimlerinin Yanlış Yerlerde Olmasında Sorun Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesinin Benzeri Bir Belge İle İkamesi Mümkün Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ticaret ve Sanayi Odasından Alınan Firma Ortakları Belgesi "Ortaklık Durum Belgesi Yerine" Geçebilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Şirketin Yüzde 100’üne Sahip Kişinin Diploması İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılması Durumunda Ortaklık İş Durum Belgesinin Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde özel ortak ve pilot ortağın isimlerinin farklı yazılmış olması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesinde Tarih Yazılmaması İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirmekte Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığında pilot ortağın ihale konusu alanda faaliyet göstermesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığı Beyannamesinin imzalanmasında ortağa özel bir yetki veren vekaletnameye gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığına İlişkin Şikayet Başvuru Yapılmasına Yönelik Özel Bir Yetki Verilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesinde Yer Verilen Şirket İsimleri Ve Ortaklık Paylarının Hatalı Yazılması İhaleden Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirmekte Midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesindeki İsimlerin Yanlış Yazılması Hangi Durumlarda Kabul Edilebilir Bir Hatadır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesinde Belirtilen İfadeler Ticaret Sicil Gazete'sinden Farklı İse Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku