1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Teklif Zarfları

  Teklif Zarfı üzerindeki adres konusu

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Teklif Zarfları

  Teklif Zarfı Üzerinde İdarenin Açık Adresinin Yazılmaması Durumunda İstekli Değerlendirme Dışı Bıkarılmalı Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfı üzerindeki imza ile vekaletname üzerindeki imzaların uyuşmaması durumunda idare istekliyi eleyebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Teklif Zarfları

  Teklif zarfı üzerinde doğru ihale kayıt numarası ancak yanlış idare adının yer alması durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Teklif Zarfları

  Dava konusu uyuşmazlıkta anılan istekli tarafından sunulan teklif zarfının kapağının açılarak sonradan tekrar kapatıldığı açıktır. Bu durum ise diğer istekliler arasında zarfın sonradan öğrenilen bir bilgi nedeniyle açılarak teklifin değiştirildiği izlenimi verebilecektir ki bu durum Kamu İhale Kanununun "temel ilkeler" başlıklı 5. maddesinde yer alan "ihalede saydamlık ve güven" ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

  Devamını Oku