1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleşen ihalenin ön yeterlik aşamasında değerlendirme dışı bırakılan isteklinin şikayet başvurusunun mahkeme kararı ile haklı bulunmuş olması durumunda idarenin isteklilerin tekliflerini vermiş olmaları nedeniyle bahse konu ihalenin iptaline karar verilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Bakanlıkça tahsis edilen ödeneğin zamanında kullanılması amacıyla, pazarlık b maddesine göre ihale yapılması uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre çıkılacak ihalelere en az üç istekliyi davet etmek zorunlu görülmesine rağmen yapılan davet sonucunda ihaleye bir kişinin teklif vermesi halinde nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre çıkılacak ihalelere Kanunun temel ilkelerine uygun hareket edildiği nasıl anlaşılabilir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Doğrudan temin yöntemine göre yapılan alımlarda alım yapılan firmaların mahiyeti ve alım fiyatı önemlidir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Doğrudan temin yöntemi bir ihale olmadığından dolayı, ihale usulleri için getirilmiş kuralların doğrudan temin için uygulanabilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku